Så här ansöker du om studiestöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om studiestöd

Sök studiestöd i MittFPA

Till ansökan
  1. Ansök om studiestöd i MittFPA.
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka dem i MittFPA.
  3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post. Om du är under 18 år ger FPA beslutet också till din vårdnadshavare för kännedom.
  4. Om du studerar i Finland ska du ta reda på om du kan få allmänt bostadsbidrag. Det måste sökas separat.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten för ansökan om studiestöd. Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du är en EU-medborgare och inte har finländska nätbankskoder, kan du använda eIDAS-identifiering när du kontaktar FPA. Läs anvisningar om hur EU-medborgare kan identifiera sig och sköta ärenden på nätet.

Om du är högskolestuderande och beviljas studiepenning beviljas du automatiskt också statsgaranti för studielån. Om du studerar på andra stadiet eller deltar i grundläggande utbildning för vuxna kan du ansöka om statsgaranti samtidigt som du ansöker om studiepenning. När du beviljats lånegaranti ansöker du om studielån hos en bank som du själv väljer.

Ansökningstid och bilagor

Ansök om studiestöd när du bekräftat att tar emot din studieplats. Information om vilka studerande som har tagit emot sin studieplats får FPA från de inhemska universiteten, yrkeshögskolorna samt från de yrkesläroanstalter och gymnasier som är med i den gemensamma ansökan. Om du studerar vid någon av dessa läroanstalter lönar det sig att ansöka om studiestöd först när din studieplats visas som basuppgift i den elektroniska ansökan. Då går det lättare att göra ansökan och du får beslutet snabbare. Du kan ändå ansöka om studiestöd även om din studieplats inte syns i den elektroniska ansökan.

Du kan få studiestöd tidigast från början av den månad då ansökan inkom. Du kan ändå komplettera din ansökan senare t.ex. med bilagor.

Om det behövs bilagor till ansökan om studiestöd framgår det i MittFPA. De bilagor som behövs anges också på pappersblanketten. I regel behövs inga bilagor till ansökan om studiestöd.

Exempel

En studerande vill lyfta studiestöd från och med september. Ansökan ska vara hos FPA eller läroanstalten senast 30.9. Om den studerande postar ansökan 30.9 men ansökan inkommer först 1.10 kan stödet beviljas först från och med oktober.

Ansök om studiestöd för hela studietiden på en gång. Då fortsätter utbetalningen av stödet automatiskt efter t.ex. sommaruppehåll.

Om du ansökt om en annan förmån som hindrar dig från att få studiestöd ska du först vänta på ett beslut om den förmånen. Om din ansökan avslås kan du få studiestöd från början av den månad som du ansökte om den hindrande förmånen. Ansök om studiestöd genast när du fått avslagsbeslutet om den hindrande förmånen, eller allra senast inom 6 månader.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det skett förändringar i dina förhållanden, så att FPA kan betala ut förmånen korrekt. Förändringar som påverkar dina förmåner är t.ex. att du avbryter dina studier, du flyttar från eller till en förälder eller du får ett annat stöd eller en annan förmån. Du kan lämna ditt meddelande i MittFPA, per telefon eller på en FPA-serviceställen. Om du flyttar, kom ihåg att meddela detta också för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer

Senast ändrad 6.3.2024