Studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd

Om du har vuxenutbildningsstöd kan du få statsgaranti för studielån från FPA. Vuxenutbildningsstödet beviljas av Sysselsättningsfonden (tyollisyysrahasto.fi). Om du har frågor om vuxenutbildningsstödet kan du alltså vända dig till Sysselsättningsfonden.

Du kan få vuxenutbildningsstöd om

  • du har arbetat som anställd eller företagare i minst åtta år
  • ditt nuvarande anställningsförhållande eller din företagsverksamhet (som huvudsyssla) har varat i minst ett år
  • du är studieledig från ditt arbete, och
  • du inte får något annat stöd för studierna.

Om du har fått vuxenutbildningsstöd för samma studier före 1.8.2020 kan du få jämkat vuxenutbildningsstöd ifall din studieledighet varar mindre än 2 månader eller du studerar på deltid.

Ansök om vuxenutbildningsstöd hos Sysselsättningsfonden.

FPA beviljar inte längre lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd för nya studier från och med augusti 2024

I och med lagändringen beviljas vuxenutbildningsstöd inte för nya studier från och med 1.8.2024. Det är möjligt att få stöd för studier som har inletts senast 31.7.2024.

Läs mer

Vem kan få lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd?

Du kan få lånegaranti av FPA om du har vuxenutbildningsstöd kontinuerligt under minst åtta veckor. Du kan få lånegaranti för de månader som har minst 18 kalenderdagar som hör till en period med vuxenutbildningsstöd. Lånegaranti kan beviljas utifrån uppgifterna i ett första beslut som Sysselsättningsfonden meddelat.

Dina inkomster eller din förmögenhet har ingen inverkan på lånegarantin.

För lånegarantin i anslutning till vuxenutbildningsstöd gäller samma villkor som för lånegarantin vid studiestöd. Läs noga igenom särskilt vad som sägs om återbetalningen och räntan på studielån. Du kan inte få lånegaranti om du har andra förmåner som hindrar dig från att få studiestöd.

Belopp

Lånegarantin i anslutning till vuxenutbildningsstöd är 650 euro per månad. Om du avlägger en del av dina studier utomlands, till exempel som utbytesstuderande, är lånegarantin 800 euro/månad.

Så här ansöker du om lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd

  1. Ansök om vuxenutbildningsstöd hos Sysselsättningsfonden (tyollisyysrahasto.fi).
  2. Sök lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd i MittFPA.
  3. FPA får uppgifter om ditt vuxenutbildningsstöd direkt från Sysselsättningsfonden. Lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd kan beviljas utifrån uppgifterna i ett första beslut som Sysselsättningsfonden meddelat.
  4. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts.
  5. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFpa.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan om statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd OT 12r (pdf). Skicka ansökan och nödvändiga bilagor per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök inte om vuxenutbildningsstöd och studiestöd (dvs. studiepenning) samtidigt. Om du från Sysselsättningsfonden får ett nekande beslut kan du efter det söka studiestöd hos FPA. Uppge när du har ansökt om vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden i din ansökan om studiestöd. Då kan FPA bevilja dig studiestöd retroaktivt tidigast från början av den månad då du lämnade in din ansökan om vuxenutbildningsstöd till Sysselsättningsfonden.

Ansökningstid

Du kan få lånegaranti tidigast från början av månaden före den månad då din ansökan inkom. Till exempel om din ansökan anländer till FPA i oktober kan du få statsgaranti tidigast från början av september.

Olika ansökningstider för vuxenutbildningsstöd och studielån

Du kan ansöka om vuxenutbildningsstöd hos Sysselsättningsfonden för de sex föregående månaderna innan ansökan inkom, men lånegarantin måste sökas hos FPA redan tidigare. Lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd kan beviljas tidigast från början av månaden före den månad då ansökan inkom.

Om du t.ex. bli studieledig och inleder dina studier i augusti kan du ansöka om vuxenutbildningsstöd ännu nästa år i januari, men din ansökan om lånegaranti ska vara hos FPA före utgången av september. Du kan få beslut om lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd först efter att Sysselsättningsfonden har meddelat beslut om vuxenutbildningsstödet.

Övriga stöd till vuxenstuderande

I stället för vuxenutbildningsstöd kan du också få följande stöd:

Om du avlägger en högskoleutbildning inom utsatt tid och du har studielån på över 2 500 euro kan du få studielånskompensation om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller senare.

Läs mer