Vanhempainpäivärahat perhevapaiden ajalta

Raskaana oleva vanhempi voi jäädä äitiysvapaalle jo ennen lapsen syntymää. Lapsen syntymän jälkeen molemmat vanhemmat saavat olla lapsen kanssa kotona. Kela maksaa tältä ajalta vanhempainpäivärahoja, jotka turvaavat perheen tulot.

Perhevapaita koskeva laki muuttuu

Kelan maksamat vanhempainpäivärahat muuttuvat syksyllä 2022. Silloin tulee voimaan perhevapaauudistus. Saat Kelan tukia vanhan lain mukaan, jos

  • laskettu aika on ennen 4.9.2022
  • otatte adoptiolapsen hoitoon 30.7.2022 tai sitä ennen.

Vanhan lain mukaisia vanhempainpäivärahoja ovat äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha ja vanhempainraha.

Lue lisää vanhan lain mukaisista vanhempainpäivärahoista (selkosuomeksi).

Saat Kelan tukia uuden lain mukaan, jos

  • laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen
  • otatte adoptiolapsen hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Uuden lain mukaisia vanhempainpäivärahoja ovat raskausraha, erityisraskausraha ja vanhempainraha.

Lue lisää uuden lain mukaisista vanhempainpäivärahoista (selkosuomeksi).

Kuinka paljon tukea saa?

Sekä uuden että vanhan lain mukaan vanhempainpäivärahojen määrä lasketaan vuositulojen perusteella. Vuositulot tarkoittavat tulojasi 12 kuukauden ajalta. Jos voit saada tukea esimerkiksi toukokuusta 2022 alkaen, Kela laskee tuen määrän niiden tulojen mukaan, jotka olet saanut 1.4.2021–31.3.2022.

Tuki on aina pienempi kuin palkka. Yleensä se on noin 70 prosenttia tuloista. Tukeen vaikuttaa myös se, jos olet opiskellut tai ollut sairaana tai työttömänä.

Pienin tuki on 29,67 euroa päivässä eli noin 742 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi opiskelija saa tämän verran tukea.

Vanhempainpäivärahasta menee veroa.

Työntekijälle kertyy eläkettä ja vuosilomaa, kun hän on vanhempainvapaalla. Jos saat vanhempainvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa tuen työnantajallesi.