Barn på väg | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Barn på väg

Om ni väntar barn, kontakta först rådgivningen. När graviditeten har pågått en tid kan du ansöka om FPA-stöd, till exempel moderskapsunderstöd. Från FPA får man också barnbidrag, FPA-kort och olika stöd för vård av barn.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten. Texten har uppdaterats efter publiceringen av videona.

Om du väntar barn ska du ta kontakt med mödrarådgivningen i din hemkommun. Rådgivningens tjänster är gratis. På rådgivningen får familjen råd om graviditet och förlossning. Dessutom följer rådgivningen upp hur mamman och barnet mår.

Mamman ska gå på en läkarundersökning i början av graviditeten, senast under den 18:e graviditetsveckan. När du går på undersökningen får du ett intyg över att du är gravid. Du behöver intyget när du ansöker om stöd hos FPA.

När du har varit gravid i 5 månader kan du ansöka om moderskapsunderstöd. Du kan välja en moderskapsförpackning eller 170 euro. Beloppet nämns i texten under videon. I moderskapsförpackningen finns babykläder och olika produkter som du behöver när du sköter din baby.

Ansök om moderskapsunderstöd senast 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

FPA betalar barnbidrag för varje barn. Barnbidraget betalas i allmänhet till mamman, pappan eller någon annan vårdnadshavare. Barnbidraget betalas till slutet av den månad då barnet fyller 17 år.

Barnbidraget betalas enligt antalet barn:

  • för ett barn cirka 95 euro per månad
  • för två barn cirka 200 euro per månad
  • för tre barn cirka 334 euro per månad
  • för fyra barn cirka 507 euro per månad
  • för fem barn cirka 699 euro per månad.

För barn under 3 år betalas ett högre barnbidrag från och med 1.4.2024 . Förhöjningen är 26 euro per månad.

Ensamförsörjare får barnbidraget höjt med cirka 73 euro i månaden för varje barn. Barnbidraget är skattefritt.

Kom ihåg att ansöka om barnbidrag. Du kan ansöka om barnbidrag redan innan barnet har fötts eller efter att det har fötts.

När ett barn föds i Finland skickar sjukhuset information om barnet till befolkningsregistret. Därifrån skickas informationen till FPA. Barnet får en personbeteckning.

När barnet har fått ett namn får det ett FPA-kort, alltså ett sjukförsäkringskort. Kortet skickas hem per post.

Ansök om graviditetspenning senast 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Kom ihåg att fråga din arbetsgivare om du får lön under graviditetsledigheten. Kom ihåg att meddela din arbetsgivare att du tänker bli graviditetsledig senast 2 månader innan ledigheten börjar.

Om du har ett arbete där du blir utsatt för strålning, kemiska ämnen eller smittsamma sjukdomar kan du bli borta från ditt arbete genast när du är gravid. I sådana fall får du särskild graviditetspenning.

Senast ändrad 10.4.2024