Underhållsstöd | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Underhållsstöd

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödets belopp, men det finns i texten.

Om föräldrarna skiljer sig kan de bestämma att barnet stannar hos den ena av föräldrarna. Då ska den förälder som inte bor tillsammans med barnet betala underhållsbidrag till den förälder som barnet bor hos. Den förälder som inte bor med barnet kallas underhållsskyldig.

I vissa fall betalar föräldern inte något underhållsbidrag, eller så finns det ingen förälder som är underhållsskyldig. I sådana fall kan FPA betala underhållsstöd till den förälder som barnet bor hos.

FPA betalar underhållsstöd om

  • den förälder som är underhållsskyldig inte har betalat underhållsbidrag
  • underhållsbidraget är mindre än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation
  • föräldern ensam har adopterat barnet
  • faderskapet för barnet inte har fastställts
  • en mamma eller pappa har fastställts för barnet, men något underhållsbidrag inte har kunnat fastställas.

Underhållsstödet är 196,02 euro per månad för varje barn. Det är skattefritt.

Om FPA betalar underhållsstöd kräver FPA tillbaka obetalda underhållsbidrag av dig. Det kallas för underhållsbidragsskuld.

Om du på grund av din ekonomiska situation inte kan betala din underhållsbidragsskuld till FPA kan du ansöka om betalningsbefrielse hos FPA.

Senast ändrad 2.1.2024