Om barnet blir sjukt | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Om barnet blir sjukt

Om ditt barn blir sjukt kan du ta barnet till en hälsocentral eller en privatläkare.

FPA betalar ersättning för en del av en privatläkares arvode. Dessutom ersätter FPA en del av kostnaderna för läkemedel. Däremot ersätter FPA inte behandlingar som ges på en hälsocentral.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. 

Om ditt barn under 10 år får till exempel en förkylning kan du ta ledigt från jobbet för att kunna sköta barnet. Det kallas tillfällig vårdledighet.

Den tillfälliga vårdledigheten är högst 4 dagar. De flesta arbetsgivare betalar lön för den tiden. FPA betalar inte stöd för den här tiden.

FPA stöder vården av barn som har en svår sjukdom eller en funktionsnedsättning.

FPA:s stöd och tjänster är:

  • specialvårdspenning till en förälder som sköter ett barn under 16 år
  • handikappbidrag för personer under 16 år
  • krävande medicinsk rehabilitering.

Se mer om de här stöden.

Senast ändrad 25.5.2023