Barnavårdsstöd | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Barnavårdsstöd

Efter föräldraledigheten kan du:

  • sköta barnet hemma och få stöd för hemvård
  • ordna med privat småbarnspedagogik
  • arbeta högst 30 timmar i veckan och få flexibel vårdpenning
  • ha barnet i kommunal småbarnspedagogik.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.

Man kan ansöka om stöd för hemvård om ett barn som är under 3 år vårdas någon annan-stans än inom den kommunala småbarnspedagogiken, till exempel hemma. Vårdaren kan vara barnets förälder eller någon annan, till exempel en far- eller morförälder eller en anställd vårdare.

Du kan bli vårdledig och få stöd för hemvård när det har gått 160 vardagar sedan barnet föddes. Då är barnet cirka 6 månader. 

Det är inte möjligt att få stöd för hemvård om barnet deltar i kommunal småbarnspeda-gogik. Stödet för hemvård består av en vårdpenning och ett vårdtillägg. Vissa kommuner kan dessutom betala ett kommuntillägg.

Vårdpenningen är

  • 377,68 euro per månad för ett barn under 3 år
  • 113,07 euro per månad för alla övriga barn under 3 år
  • 72,66 euro per månad för varje barn över 3 år som ännu inte är i skolåldern.

Vårdtillägg får man för bara ett barn. Beloppet är högst 202,12 euro per månad. Vård-tilläggets belopp beror på föräldrarnas inkomster. En del kommuner betalar ett kommun-tillägg. Kontakta din hemkommun eller FPA och ta reda på om du kan få kommuntillägg.

Du betalar skatt på stödet för hemvård.

Du kan få stöd för privat vård om du anställer en dagvårdare eller om ditt barnhar en plats inom den privata småbarnspedagogiken. Man kan få stöd för privat vård från början av den månad under vilken barnet fyller 9 månader. Du kan inte få stöd för privat vård om barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Stödet för privat vård består av en vårdpenning och ett vårdtillägg. Vissa kommuner kan dessutom betala ett kommuntillägg.

Vårdpenningen är 192,28 euro per månad. Om barnet är i förskoleåldern och deltar i småbarnspedagogik på deltid är vårdpenningen 70,75 euro per månad.

Förutom vårdpenningen kan du få ett vårdtillägg. Det är högst 265,85 euro per månad. Om du får den lägre vårdpenningen är också vårdtillägget lägre.

FPA betalar stödet för privat vård till den vårdare som du anställt eller till den privata småbarnspedagogiken. 

Du betalar skatt på stödet för privat vård.

Du kan få flexibel vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar i veckan och sköter ditt barn resten av tiden. FPA betalar flexibel vårdpenning för ett barn under 3 år.

Flexibel vårdpenning kan betalas till båda föräldrarna. Då ska de båda ha kortare arbets-tid än vanligt. De ska sköta barnet under olika tider eller olika dagar.

Hur stor flexibel vårdpenning du får beror på hur mycket du arbetar. Den flexibla vård-penningen är antingen 269,24 euro per månad eller 179,49 euro per månad bero-ende på hur mycket du arbetar i medeltal per vecka.

Du kan få flexibel vårdpenning för bara ett barn åt gången. Du betalar skatt på den flex-ibla vårdpenningen.

Du kan få partiell vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar i veckan och sköter ditt barn resten av tiden. FPA betalar partiell vårdpenning för barn i årskurs 1 och 2.

Den partiella vårdpenningen är 108,15 euro per månad. Du betalar skatt på den parti-ella vårdpenningen.

Senast ändrad 26.5.2023

Vad tycker du om sidan?