Förteckningar över taxor gällande sjukvårdsersättningar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Förteckningar över taxor gällande sjukvårdsersättningar

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna för dem finns i förteckningen över taxor för sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär det belopp som FPA betalar i sjukvårdsersättning. Ersättningen kan vara högst samma belopp som ersättningstaxan. Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som anges i taxeförteckningen betalar FPA ett belopp av samma storlek som arvodet i ersättning.

Logga in på taxefilen i ASCII-format

Privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster kan kopiera ersättningstaxorna för sjukvård åt sig genom att använda taxefilen i ASCII-format. För att få tillgång till filen behöver man ett användarnamn. Begär ett användarnamn per e-post på adressen sairausvakuutus@kela.fi.

Logga in på filen med taxor i ASCII-format

Så här använder du förteckningen över taxor

  1. Öppna pdf-filen via länken nedan.
  2. Du kan bläddra i pdf-filen genom att klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen.
  3. Du kan också använda knapparna Ctrl + F och söka i pdf:en med ord.

Förteckningar över taxor gällande sjukvårdsersättningar

Om du behöver uppgifter ur förteckningen över taxor i tillgänglighetsanpassad form kan du skicka e-post till adressen svkorvaus@kela.fi. Ange i meddelandet vilka uppgifter du behöver.

Ersättningar för tandvård

Här hittar du åtgärdskoder för tandvård, ersättningstaxor och tillämpningsanvisningar per åtgärd.

Föregående års förteckningar över taxor

Om du behöver förteckningar över taxor för föregående år, kan du skicka e-post till adressen svkorvaus@kela.fi. Ange i meddelandet vilket års förteckning över taxor du behöver.

Kopiera ersättningstaxorna till din arbetsstation i ASCII-format

Privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster kan kopiera ersättningstaxorna för sjukvård till sig som en fil i ASCII-format. Filen innehåller endast de åtgärder som man kan få direktersättning för.

För att få tillgång till filen behöver man ett användarnamn. Begär ett användarnamn per e-post på adressen sairausvakuutus@kela.fi.

Information vid uppdateringar av taxor

FPA uppdaterar ersättningstaxornas belopp årligen. Samtidigt uppdateras eventuella giltighetstider för ersättningstaxorna och ändringar i åtgärdernas benämningar. FPA informerar inte separat om enskilda förändringar.

Senast ändrad 15.12.2023