Ansökan om dagpenning till arbetsgivaren vid smittsam sjukdom

Ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom ska göras inom två månader från den dag då den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar har förordnat karantän eller isolering. Om frånvaron från arbetet har börjat 1.1.2022–31.12.2022 är ansökningstiden 6 månader. 

Dagpenning kan sökas även om man ännu inte har fått smittskyddsläkarens beslut. Det kan lämnas till FPA senare. 

Om ansökan kommer in för sent utreder FPA om dagpenning vid smittsam sjukdom kan beviljas trots förseningen.

Gör så här:

 1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med Suomi.fi-identifikation. Du kan också göra ansökan på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare Y17r (pdf).
 2. Meddela arbetstagarens inkomstbortfall för den tid som arbetstagaren har förordnats att vara borta från arbetet eller frånvaron har rekommenderats på grund av smittrisken. Inkomstbortfallet är det lönebelopp som arbetstagaren skulle ha fått om han eller hon inte hade varit tvungen att vara borta från arbetet på grund av en smittsam sjukdom. Ange också det lönebelopp som betalats för frånvarotiden. Beloppet av lönen behöver inte motsvara beloppet av inkomstbortfallet.
 3. FPA behöver någon av följande bilagor:
  • ett beslut av den ansvariga smittskyddsläkaren där arbetstagaren förordnas att stanna hemma från arbetet eller hållas i karantän eller isolerad 
  • ett intyg av någon annan läkare, sjukskötare eller hälsovårdare om laboratoriebekräftad covid-19-smitta och om rekommendation att utebli från förvärvsarbetet, dagvården eller skolan för att förhindra smittspridning.

   Kom på arbetsplatsen överens om vem som skickar handlingarna till FPA, arbetstagaren eller arbetsgivaren.

 4. Be vid behov om mer tid för att lämna in smittskyddsläkarens beslut. Ange vid punkten ”Övriga upplysningar” i ansökningsblanketten att smittskyddsläkarens beslut lämnas in senare.
 5. Skicka bilagorna och en eventuell ansökan på papper till FPA per post. Arbetsgivaren kan inte lämna in bilagor i e-tjänsten. Arbetsgivaren kan skicka bilagor via säker e-post.

Det är inte möjligt att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom via inkomstregistret.

Beslut

FPA skickar arbetstagaren ett beslut om dagpenning vid smittsam sjukdom. Beslutet skickas också till en sådan arbetsgivare som meddelat att arbetstagaren har fått lön för den tid som beslutet gäller. Då syns besluten också i e-tjänsten för arbetsgivare.

Arbetsgivaren kan överklaga beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Med beslutet följer en besvärsanvisning.

Utbetalning

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas för vardagar, också för lördagar och dagar före helg.

Läs mer