Ansökan om dagpenning till arbetsgivaren vid smittsam sjukdom

Ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom ska göras inom 2 månader från den dag från och med vilken arbetsgivaren önskar få förmånen.

Arbetsgivaren kan ansöka om dagpenningen om arbetsgivaren betalar lön för den tid arbetstagaren är borta från arbetet. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska betalas till arbetsgivaren förutsätts det att arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland.

Gör så här:

  1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med Suomi.fi-identifikation. Du kan också göra ansökan på pappersblanketten Anmälan om lön från arbetsgivare Y17r (pdf).
  2. Meddela arbetstagarens inkomstbortfall för den tid som arbetstagaren har förordnats att vara borta från arbetet. Inkomstbortfallet är det lönebelopp som arbetstagaren skulle ha fått om han eller hon inte hade varit tvungen att vara borta från arbetet på grund av en smittsam sjukdom. Ange också det lönebelopp som betalats för frånvarotiden. Beloppet av lönen behöver inte motsvara beloppet av inkomstbortfallet.
  3. FPA behöver följande bilagor
    • beslutet om frånvaro från arbetet av den av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar (det räcker med en kopia), beslut om karantän eller isolering och en eventuell ansökan på papper eller
    • ett läkarintyg A av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar, om det innehåller motsvarande uppgifter. Ett A-intyg av en annan läkare räcker inte för dagpenning vid smittsam sjukdom.

    • Kom på arbetsplatsen överens om vem som skickar handlingarna till FPA: arbetstagaren eller arbetsgivaren

  4. Skicka bilagorna och en eventuell ansökan på papper till FPA per post. Arbetsgivaren kan inte lämna in bilagor i e-tjänsten.

Skicka bilagorna och en eventuell ansökan på papper till FPA per post. Arbetsgivaren kan inte lämna in bilagor i e-tjänsten.

Det är inte möjligt att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom via inkomstregistret.

Beslut

FPA skickar arbetstagaren ett beslut om dagpenning vid smittsam sjukdom. Beslutet skickas också till en sådan arbetsgivare som meddelat att arbetstagaren har fått lön för den tid som beslutet gäller. Då syns besluten också i e-tjänsten för arbetsgivare.

Arbetsgivaren kan överklaga beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Med beslutet följer en besvärsanvisning.

Utbetalning

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas för vardagar, också för lördagar och dagar före helg.

Läs mer