Ersättningens belopp

Kostnaderna för företagshälsovården delas in i två ersättningsklasser:

 • Ersättningsklass I innefattar kostnaderna för förebyggande verksamhet och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan, t.ex. arbetsplatsutredningar, arbetsplatsbesök, hälsoundersökningar och rådgivning som gäller arbetshälsa.
 • Ersättningsklass II innefattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård som erbjuds utöver den förebyggande företagshälsovården

Ersättningen för förebyggande företagshälsovård är 60 % och för sjukvård 50 % av de godtagbara kostnaderna. Den ersättning som betalas till en arbetsgivare kan inte överskrida maximibeloppet av ersättningen per arbetstagare.

Maximibeloppen för ersättningar för företagshälsovård

FPA fastställer årligen de kalkylerade maximibeloppen för ersättningarna. Åren 2018–2020 fastställs ändå inga maximibelopp. Istället används de maximibelopp som fastställdes för 2017. I slutet av 2021 fastställs maximibeloppen genom att endast den kostnadsutveckling som skett under 2021 beaktas. Då fastställs maximibeloppen för arbetsgivare för år 2021. Läs mer.

Från och med arbetsgivarens räkenskapsperiod 2020 fastställs för den företagshälsovård som arbetsgivaren anordnar ett gemensamt kalkylerat maximibelopp för ersättningsklasserna I och II. Med det ersätts i första hand förebyggande företagshälsovård, dvs. kostnaderna i ersättningsklass I. Maximibeloppet kan användas i sin helhet för förebyggande företagshälsovård, dvs. för verksamhet som hör till ersättningsklass I. Kostnader för sjukvård, dvs. ersättningsklass II, kan ersättas, om maximibeloppet inte har uppnåtts efter att kostnaderna för ersättningsklass I har ersatts, dock med högst 40 procent av det sammanlagda maximibeloppet. Läs mer.

Det sammanlagda maximibeloppet för kostnader 423,60 € (EK I + EK II). Ersättningsklass I = förebyggande företagshälsovård och Ersättningsklass II = sjukvård. Maximibelopp per arbetstagare
De kalkylerade maximibeloppen år 2020
Ersättningsklass Kostnadsbelopp (€/år) Ersättningens belopp (€/år)

Ersättningsklass I – ersättning 60 %

 • ersätts i första hand
0 - 423,60 € 0 - 254,16 €

Ersättningsklass II - ersättning 50 %

 • ersätts om det återstår något av det sammanlagda maximibeloppet
 • högst 40 % av det sammanlagda maximibeloppet

 

0 - 169,44 € 0 - 84,72 €

 

Maximibelopp per arbetsgivare (högst 9 arbetstagare)
Ersättningsklass Kostnadsbelopp (€/år) Ersättningens belopp (€/år)

Ersättningsklass I – ersättning 60 %

 • ersätts i första hand
0 - 4 236,00 € 0 - 2 541,60 €

Ersättningsklass II - ersättning 50 %

 • ersätts om det återstår något av det sammanlagda maximibeloppet
 • högst 40 % av det sammanlagda maximibeloppet
0 - 1 694,40 € 0 - 847,20 €

I vissa fall kan kostnaderna för företagshälsovård som ordnats av en arbetsgivare vara ovanligt höga.

Ersättningsbeloppet höjs om

 • antalet arbetstagare på arbetsgivarens olika verksamhetsställen sammanlagt är högst 9
 • en arbetsgivare med egen eller gemensam företagshälsovårdscentral har ovanligt höga kostnader. Kostnaderna kan bero på anskaffning av undersöknings- och vårdutrustning, kontorsutrustning, inventarier eller datasystem för företagshälsovården.

Exempelberäkningar

(se Tabell De kalkylerade maximibeloppen år 2020)

Arbetsgivaren ansöker om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård samt för sjukvård i anslutning till företagshälsovården som den ordnar för sina 20 anställda. Samtliga kostnader (10 000 euro) som arbetsgivaren meddelat betraktas som godtagbara kostnader vid handläggningen.

Hur beräknas ersättningen?

 1. Det disponibla maximibeloppet (EK I + EK II) beräknas genom att multiplicera antalet arbetstagare med det sammanlagda maximibeloppet per arbetstagare: 20 x 423,60 euro = 8 472 euro*
 2. Ersättningsprocenten (60 %) multipliceras med kostnaderna i ersättningsklass I.
 3. Ersättningsprocenten (50 %) multipliceras med det som blir över av maximibeloppet för ersättningsklass II. Om kostnaderna i ersättningsklass II är mindre än det som är kvar av maximibeloppet multipliceras kostnaderna med ersättningsprocenten. Det bör också observeras att man för ersättningsklass II kan använda högst  40 % av maximibeloppet: 0,4 x 8 472 euro = 3388,80 euro**

Obs! Det är alltid kostnaderna och inte ersättningsbeloppen som används i beräkningarna.

Exempel 1. Mycket förebyggande verksamhet, lite sjukvård
Ersättningsklass Kostnader (€/år) Ersättning (€/år) Hur beräknas ersättningen?
EK I – ersättning 60 % 7000 4200 0,6 x 7000
EK II – ersättning 50 % 3000 736 0,5 x (8472-7000)
Sammanlagt 10 000 4936  

 

Exempel 2. Lite förebyggande verksamhet, mycket sjukvård
Ersättningsklass Kostnader (€/år) Ersättning (€/år) Hur beräknas ersättningen?
EK I – ersättning 60 % 3000 1800 0,6 x 3000
EK II – ersättning 50 % 7000 1694,40 0,5 x 3388,80**
Sammanlagt 10 000 3494,40  

 

Exempel 3. Lika mycket förebyggande verksamhet som sjukvård
Ersättningsklass Kostnader (€/år) Ersättning (€/år) Hur beräknas ersättningen?
EK I – ersättning 60 % 5000 3000 0,6 x 5000
EK II – ersättning 50 % 5000 1 694,40 0,5 x 3 388,80**
Sammanlagt 10 000 4 694,40  

 

Exempel 4. Mycket förebyggande verksamhet, överskrider det sammanlagda maximibeloppet (423,60 € per arbetstagare)
Ersättningsklass Kostnader (€/år) Ersättning (€/år) Hur beräknas ersättningen?
EK I – ersättning 60 % 9000 5 083,20 0,6 x 8 472*
EK II – ersättning 50 % 1000 - -
Sammanlagt 10 000 5 083,20