Ersättningens belopp

Kostnaderna för företagshälsovård delas in i två ersättningsklasser:

 • Ersättningsklass I omfattar kostnaderna för förebyggande verksamhet och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan, t.ex. arbetsplatsutredningar, arbetsplatsbesök, hälsoundersökningar och rådgivning som gäller arbetshälsa.
 • Ersättningsklass II omfattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård som erbjuds utöver den förebyggande företagshälsovården.

Ersättningen för förebyggande företagshälsovård är 60 % och för sjukvård 50 % av de godtagbara kostnaderna. Den ersättning som betalas till arbetsgivare uppgår till högst ett kalkylerat maximibelopp.

Maximibeloppen för ersättningar för företagshälsovård

FPA fastställer årligen de kalkylerade maximibeloppen i efterhand så att de motsvarar den allmänna kostnadsutvecklingen. För den företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar fastställs ett sammanlagt kalkylerat maximibelopp för ersättningsklasserna I och II. Med det ersätts i första hand förebyggande företagshälsovård, dvs. kostnaderna i ersättningsklass I. Maximibeloppet kan användas i sin helhet för förebyggande företagshälsovård, dvs. för verksamhet som hör till ersättningsklass I. Kostnader för sjukvård, dvs. ersättningsklass II, kan beaktas, om maximibeloppet inte har uppnåtts efter att kostnaderna för ersättningsklass I har ersatts, dock med högst 40 procent av det sammanlagda maximibeloppet.

En arbetsgivare ansöker om ersättning för kostnader för företagshälsovård retroaktivt, efter avslutad räkenskapsperiod. Därför är de senaste fastställda maximibeloppen från 2021. FPA tillämpar dem då ansökningar om ersättning för 2021 avgörs.

De kalkylerade maximibeloppen år 2021

Det sammanlagda maximibeloppet för kostnader 436,00 € (EK I + EK II). Ersättningsklass I = förebyggande företagshälsovård och Ersättningsklass II = sjukvård.

Maximibelopp per arbetstagare

Ersättningsklass Kostnadsbelopp (e/år) Ersättningens belopp (e/år)

Ersättningsklass I – ersättning 60 %

 • ersätts i första hand
0 - 436,00 € 0 - 261,60 €

Ersättningsklass II - ersättning 50 %

 • ersätts om det återstår något av det sammanlagda maximibeloppet
 • högst 40 % av det sammanlagda maximibeloppet

 

0 - 174,40 € 0 - 87,20 €

 

Maximibelopp per arbetsgivare (högst 9 arbetstagare)

Ersättningsklass Kostnadsbelopp (e/år) Ersättningens belopp (e/år)

Ersättningsklass I – ersättning 60 %

 • ersätts i första hand
0 - 4 360,00 e 0 - 2 616,00 e

Ersättningsklass II - ersättning 50 %

 • ersätts om det återstår något av det sammanlagda maximibeloppet
 • högst 40 % av det sammanlagda maximibeloppet
0 - 1 744,00 e 0 - 872,00 e

I vissa fall kan kostnaderna för företagshälsovård som ordnats av en arbetsgivare vara ovanligt höga.

Ersättningsbeloppet höjs om

 • antalet arbetstagare på arbetsgivarens olika verksamhetsställen sammanlagt är högst 9
 • en arbetsgivare med egen eller gemensam företagshälsovårdscentral har ovanligt höga kostnader. Kostnaderna kan bero på anskaffning av undersöknings- och vårdutrustning, kontorsutrustning, inventarier eller datasystem för företagshälsovården.

Exempelberäkningar

(se Tabell De kalkylerade maximibeloppen år 2021)

Arbetsgivaren ansöker om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård samt för sjukvård i anslutning till företagshälsovården som den ordnar för sina 20 anställda. Samtliga kostnader (10 000 euro) som arbetsgivaren meddelat betraktas som godtagbara kostnader vid handläggningen.

Hur beräknas ersättningen?

 1. Det disponibla maximibeloppet (EK I + EK II) beräknas genom att multiplicera antalet arbetstagare med det sammanlagda maximibeloppet per arbetstagare: 20 x 436,00 euro = 8 720,00 euro*
 2. Ersättningsprocenten (60 %) multipliceras med kostnaderna i ersättningsklass I.
 3. Ersättningsprocenten (50 %) multipliceras med det som blir över av maximibeloppet för ersättningsklass II. Om kostnaderna i ersättningsklass II är mindre än det som är kvar av maximibeloppet multipliceras kostnaderna med ersättningsprocenten. Det bör också observeras att man för ersättningsklass II kan använda högst  40 % av maximibeloppet: 0,4 x 8 720,00 euro = 3488,00 euro**

Obs! Det är alltid kostnaderna och inte ersättningsbeloppen som används i beräkningarna.

Exempel 1. Mycket förebyggande verksamhet, lite sjukvård

Ersättningsklass Kostnader (e/år) Ersättning (e/år) Hur beräknas ersättningen?
EK I – ersättning 60 % 7 000 4 200 0,6 x 7 000
EK II – ersättning 50 % 3 000 860 0,5 x (8 720 - 7 000)
Sammanlagt 10 000 5 060  

 

Exempel 2. Lite förebyggande verksamhet, mycket sjukvård

Ersättningsklass Kostnader (e/år) Ersättning (e/år) Hur beräknas ersättningen?
EK I – ersättning 60 % 3 000 1 800 0,6 x 3 000
EK II – ersättning 50 % 7 000 1 744 0,5 x 3 488**
Sammanlagt 10 000 3 544  

 

Exempel 3. Lika mycket förebyggande verksamhet som sjukvård

Ersättningsklass Kostnader (e/år) Ersättning (e/år) Hur beräknas ersättningen?
EK I – ersättning 60 % 5 000 3 000 0,6 x 5 000
EK II – ersättning 50 % 5 000 1 744 0,5 x 3 488**
Sammanlagt 10 000 4 744  

 

Exempel 4. Mycket förebyggande verksamhet, överskrider det sammanlagda maximibeloppet (423,60 € per arbetstagare)

Ersättningsklass Kostnader (e/år) Ersättning (e/år) Hur beräknas ersättningen?
EK I – ersättning 60 % 9 000 5 232 0,6 x 8 720*
EK II – ersättning 50 % 1 000 - -
Sammanlagt 10 000 5 232