Ersättningens belopp

Kostnaderna för företagshälsovården delas in i två ersättningsklasser:

 • Ersättningsklass I innefattar kostnaderna för förebyggande verksamhet och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan, t.ex. arbetsplatsutredningar, arbetsplatsbesök, hälsoundersökningar och rådgivning som gäller arbetshälsa.
 • Ersättningsklass II innefattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och kostnader för annan hälso- och sjukvård som erbjuds utöver den förebyggande företagshälsovården

Maximibeloppet av den ersättning som betalas är högst 50 % eller 60 % av det kalkylerade maximibeloppet för kostnaderna. Den ersättning som betalas till en arbetsgivare kan inte överskrida maximibeloppet av ersättningen per arbetstagare.

Ersättningsprocent

Från och med arbetsgivarens räkenskapsperiod 2020 är ersättningen för förebyggande företagshälsovård 60 % och för sjukvård 50 % av de godtagbara kostnaderna. Praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan inverkar inte längre på ersättningsprocenten. Läs mer

Fram till slutet av arbetsgivarens räkenskapsperiod 2019 är ersättningen såväl för förebyggande företagshälsovård som för sjukvård 50 % av de godtagbara kostnaderna. Kostnaderna för förebyggande företagshälsovård kan ändå ersättas med 60 % om företagshälsovården och arbetsplatsen tillsammans har kommit överens om hur upprätthållandet, uppföljningen och det tidiga stödjandet av arbetsförmågan ska genomföras. För en högre ersättningsprocent krävs dessutom att praxisen för upprätthållande av arbetsförmågan har dokumenterats på följande sätt:

Arbetsplatser med minst 20 anställda

 • Det finns en separat skriftlig beskrivning av praxisen på arbetsplatsen.
 • Företagshälsovårdens uppgifter och ansvar har beskrivits i verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Arbetsplatser med under 20 anställda

 • Praxisen på arbetsplatsen har beskrivits i företagshälsovårdens rapport över arbetsplatsutredningen.
 • Företagshälsovårdens uppgifter och ansvar har beskrivits i verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Företagare eller andra som utför eget arbete

 • Företagshälsovårdens verksamhetsplan innehåller en beskrivning av både företagarens och företagshälsovårdens uppgifter och ansvar.

Maximibeloppen för ersättningar för företagshälsovård

FPA fastställer årligen de kalkylerade maximibeloppen för ersättningarna. Åren 2018–2020 fastställs ändå inga maximibelopp. Istället används de maximibelopp som fastställdes för 2017. I slutet av 2021 fastställs maximibeloppen genom att endast den kostnadsutveckling som skett under 2021 beaktas. Då fastställs maximibeloppen för arbetsgivare för år 2021. Läs mer.

De kalkylerade maximibeloppen år 2019

Maximibelopp 2018-2019

Kostnadernas maximibelopp (euro/år)

Ersättningens maximibelopp (euro/år)

Maximibelopp per arbetstagare

 

50 %                           60 %

Ersättningsklass I

169,50 84,75                         101,70

Ersättningsklass II

254,10

127,05                           -

Maximibelopp per arbetsgivare (högst 9 arbetstagare)

Ersättningsklass I

1 695,00

847,50                    1 017,00

Ersättningsklass II

2 541,00

1 270,50                     -

 

Ersättningsklass I = förebyggande företagshälsovård, Ersättningsklass II = sjukvård

I vissa fall kan kostnaderna för företagshälsovård som ordnats av en arbetsgivare vara ovanligt höga.

Ersättningsbeloppet höjs om

 • antalet arbetstagare på arbetsgivarens olika verksamhetsställen sammanlagt är högst 9
 • en arbetsgivare med egen eller gemensam företagshälsovårdscentral har ovanligt höga kostnader. Kostnaderna kan bero på anskaffning av undersöknings- och vårdutrustning, kontorsutrustning, inventarier eller datasystem för företagshälsovården.

Obs! Från och med arbetsgivarens räkenskapsperiod 2020 fastställs för den företagshälsovård som arbetsgivaren anordnar ett gemensamt kalkylerat maximibelopp för ersättningsklasserna I och II. Med det ersätts i första hand förebyggande företagshälsovård, dvs. kostnaderna i ersättningsklass I. Maximibeloppet kan användas i sin helhet för förebyggande företagshälsovård, dvs. för verksamhet som hör till ersättningsklass I. Maximibeloppet kan användas i sin helhet för förebyggande företagshälsovård, dvs. för verksamhet som hör till ersättningsklass I. Kostnader för sjukvård, dvs. ersättningsklass II, kan ersättas, om maximibeloppet inte har uppnåtts efter att kostnaderna för ersättningsklass I har ersatts, dock med högst 40 procent av det sammanlagda maximibeloppet. Läs mer.

 

De kalkylerade maximibeloppen år 2020

Maximibelopp 2020

Det sammanlagda maximibeloppet för kostnader
423,60 € (EK I + EK II)

Maximibelopp
per arbetstagare

Kostnadsbelopp
(€/år)

Ersättningens
belopp
(€/år)

Ersättningsklass I – ersättning 60 %

 • ersätts i första hand

0 - 423,60 €

0 - 254,16 €

Ersättningsklass II - ersättning 50 %

 • ersätts om det återstår något av det sammanlagda maximibeloppet

 • högst 40 % av det sammanlagda maximibeloppet

0 - 169,44 €

0 - 84,72 €

Maximibelopp per arbetsgivare
(högst 9 arbetstagare)

Kostnadsbelopp
(€/år)

Ersättningens
belopp
(€/år)

Ersättningsklass I – ersättning 60 %

 • ersätts i första hand

0 - 4 236,00 €

0 - 2 541,60 €

Ersättningsklass II – ersättning 50 %

 • ersätts om det återstår något av det sammanlagda maximibeloppet

 • högst 40 % av det sammanlagda maximibeloppet

0 - 1 694,40 €

0 - 847,20 €

 

Ersättningsklass I = förebyggande företagshälsovård, Ersättningsklass II = sjukvård

I vissa fall kan kostnaderna för företagshälsovård som ordnats av en arbetsgivare vara ovanligt höga.

Ersättningsbeloppet höjs om

 • antalet arbetstagare på arbetsgivarens olika verksamhetsställen sammanlagt är högst 9
 • en arbetsgivare med egen eller gemensam företagshälsovårdscentral har ovanligt höga kostnader. Kostnaderna kan bero på anskaffning av undersöknings- och vårdutrustning, kontorsutrustning, inventarier eller datasystem för företagshälsovården.

 

Exempelberäkningar

(se Tabell De kalkylerade maximibeloppen år 2020)

Arbetsgivaren ansöker om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård samt för sjukvård i anslutning till företagshälsovården som den ordnar för sina 20 anställda. Samtliga kostnader (10 000 euro) som arbetsgivaren meddelat betraktas som godtagbara kostnader vid handläggningen.

Hur beräknas ersättningen?

 1. Det disponibla maximibeloppet (EK I + EK II) beräknas genom att multiplicera antalet arbetstagare med det sammanlagda maximibeloppet per arbetstagare: 20 x 423,60 euro = 8 472 euro*
 2. Ersättningsprocenten (60 %) multipliceras med kostnaderna i ersättningsklass I.
 3. Ersättningsprocenten (50 %) multipliceras med det som blir över av maximibeloppet för ersättningsklass II. Om kostnaderna i ersättningsklass II är mindre än det som är kvar av maximibeloppet multipliceras kostnaderna med ersättningsprocenten. Det bör också observeras att man för ersättningsklass II kan använda högst  40 % av maximibeloppet: 0,4 x 8 472 euro = 3388,80 euro**

Obs! Det är alltid kostnaderna och inte ersättningsbeloppen som används i beräkningarna.

Exempel 1. Mycket förebyggande verksamhet, lite sjukvård

 

Kostnader
(€/år)

Ersättning
(€/år)

Hur beräknas ersättningen?

EK I – ersättning 60 %

7 000

4 200

0,6 x 7 000

EK II – ersättning 50 %

3 000

736

0,5 x (8 472-7 000)

Sammanlagt

10 000

4 936

 

 

Exempel 2. Lite förebyggande verksamhet, mycket sjukvård

 

Kostnader
(€/år)

Ersättning
(€/år)

Hur beräknas ersättningen?

EK I – ersättning 60 %

3 000

1 800

0,6 x 3 000

EK II – ersättning 50 %

7 000

1 694,40

0,5 x 3 388,80**

Sammanlagt

10 000

3494,40

 

 

Exempel 3. Lika mycket förebyggande verksamhet som sjukvård

 

Kostnader
(€/år)

Ersättning
(€/år)

Hur beräknas ersättningen?

EK I – ersättning 60 %

5 000

3 000

0,6 x 5 000

EK II – ersättning 50 %

5 000

1 694,40

0,5 x 3 388,80**

Sammanlagt

10 000

4 694,40

 

 

Exempel 4. Mycket förebyggande verksamhet, överskrider det sammanlagda maximibeloppet (423,60 € per arbetstagare)

 

Kostnader
(€/år)

Ersättning
(€/år)

Hur beräknas ersättningen?

EK I – ersättning 60 %

9 000

5 083,20

0,6 x 8 472*

EK II – ersättning 50 %

1 000

-

-

Sammanlagt

10 000

5 083,20