KIILA-kurser för arbetstagare

Syftet med yrkesinriktad KIILA-rehabilitering är att förbättra och stödja arbetsförmågan och att hjälpa arbetstagare och företagare att stanna kvar i arbetslivet.

KIILA-kurser kan året om sökas av arbetsgivare, fackförbund och föreningar.  Arbetsgivaren, i synnerhet arbetstagarens närmaste chef, och företagshälsovården är viktiga aktörer som samarbetar intensivt under hela rehabiliteringsprocessen.

I allmänhet identifierar företagshälsovården de risker som kan hota arbetsförmågan och när rehabilitering behövs. Också arbetstagarens chef kan identifiera situationer där insatser behövs, ta upp saken och hänvisa arbetstagaren till rehabilitering via företagshälsovården. Under rehabiliteringen sätter man sig också in i sätten att arbeta och arbetsförhållandena på arbetsplatsen.

KIILA-rehabilitering kan vara en lösning också om en sjukdom eller funktionsnedsättning som konstaterats på behörigt sätt bedöms medföra en försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna inom de närmaste åren.

KIILA-rehabilitering steg för steg

  1. Arbetstagaren visar klara tecken på att arbetsförmågan blivit sämre: Arbetstagaren, chefen eller företagshälsovården känner igen tecknen på försämrad arbetsförmåga. Arbetstagaren hänvisas till företagshälsovården.
  2. Läkaren konstaterar att rehabilitering behövs och skriver ett utlåtande B för arbetstagaren.
  3. Arbetstagaren söker antingen till sin egen arbetsgivares KIILA-rehabiliteringskurs eller till annan KIILA-rehabilitering med blankett KU 101r. Arbetstagaren fyller tillsammans med sin chef i blanketten Yrkesinriktad utredning för KIILA-rehabilitering (KU 200r). Arbetstagaren fogar B-utlåtandet till sin ansökan.
    • Om arbetsgivaren har ansökt om en KIILA-rehabiliteringskurs för arbetsplatsen, tar den serviceproducent som arbetsgivaren valt kontakt med företagshälsovården eller arbetsgivaren för att komma överens om ett planeringsmöte. På mötet kommer man överens om när kursen ska börja och vad den ska innehålla. Serviceproducenten registrerar kursen i FPA:s kurssystem. FPA godkänner rehabiliteringsklienternas ansökningar.
    • Om arbetstagaren har ansökt om branschspecifik KIILA-rehabilitering skapar FPA en branschspecifik KIILA-rehabiliteringskurs som ordnas för en grupp. Serviceproducenten registrerar kursen i FPA:s kurssystem. Också andra personer som passar in i målgruppen kan söka till kursen.
  4. Rehabiliteringskursen kan börja när gruppen har 6–8 deltagare.
  5. Efter rehabiliteringen har arbetsplatsen, chefen och företagshälsovården ansvar för att följa upp hur rehabiliteringsklienten klarar av sitt arbete. Klienten har också själv ett ansvar för sin egen arbetsförmåga.

Läs mer