KIILA-kurser för arbetstagare

Syftet med yrkesinriktad KIILA-rehabilitering är att förbättra och stödja arbetsförmågan och att hjälpa arbetstagare och företagare att stanna kvar i arbetslivet.

KIILA-kurser kan året om sökas av arbetsgivare, fackförbund och föreningar.  Arbetsgivaren, arbetstagarens närmaste chef och företagshälsovården är viktiga aktörer som samarbetar intensivt under hela rehabiliteringsprocessen.

I allmänhet identifierar företagshälsovården de risker som kan hota arbetsförmågan och när rehabilitering behövs. Också chefen kan identifiera situationer där insatser behövs, ta upp saken och hänvisa arbetstagaren till rehabilitering via företagshälsovården. Under rehabiliteringen sätter man sig också in i tillvägagångssätten och arbetsförhållandena på arbetsplatsen.

KIILA-rehabilitering kan vara en lösning också om en sjukdom eller funktionsnedsättning som konstaterats på behörigt sätt bedöms medföra en väsentlig försämring av arbetsförmågan och förvärvsmöjligheterna inom de närmaste åren.

Processen för KIILA-rehabilitering

 1. När arbetstagaren uppvisar tydliga tecken på att arbetsförmågan försämrats och arbetstagaren själv, arbetstagarens chef eller företagshälsovården känner igen tecknen på försämrad arbetsförmåga hänvisas arbetstagaren till rehabilitering via företagshälsovården.
 2. Läkaren konstaterar att rehabilitering behövs och skriver ett utlåtande B för arbetstagaren.
 3. Arbetstagaren söker antingen till sin egen arbetsgivares KIILA-rehabiliteringskurs (kurser) eller till individuell KIILA-rehabilitering med blankett Yrkesinriktad rehabilitering KU 101r (pdf). Arbetstagaren fyller tillsammans med sin chef i blanketten Yrkesinriktad utredning för KIILA-rehabilitering KU 200r (pdf). Arbetstagaren fogar B-utlåtandet som läkaren skrivit till sin ansökan.
  • När arbetsgivaren ansöker om en KIILA-kurs för arbetsplatsen, tar den serviceproducent som arbetsgivaren valt kontakt med företagshälsovården eller arbetsgivaren för att komma överens om ett planeringsmöte. På mötet kommer man överens om när kursen ska börja och vad den ska innehålla. Serviceproducenten registrerar kursen i FPA:s kurssystem. FPA godkänner rehabiliteringsklienternas ansökningar.

  • När arbetstagaren ansöker om KIILA-rehabilitering, antingen på eget initiativ eller på rekommendation av företagshälsovården, samlar serviceproducenten en KIILA-rehabiliteringsgrupp, som kan vara branschspecifik eller en s.k. blandgrupp.  Också andra personer som passar in i målgruppen kan söka till rehabiliteringsgruppen.

 4. Rehabiliteringskursen kan börja när gruppen har 6–8 deltagare.
  För en individuell KIILA-grupp krävs 3–5 deltagare.
 5. Efter rehabiliteringen har arbetsplatsen, chefen och företagshälsovården ansvar för att följa upp hur rehabiliteringsklienten klarar av sitt arbete. Klienten har också själv ett ansvar för sin egen arbetsförmåga.

Läs mer