Ansökan om partiell sjukdagpenning till arbetsgivaren

Arbetsgivaren kan ansöka om partiell sjukdagpenning om en läkare har förordat deltidsarbete och man kommit överens med arbetstagaren om deltidsarbete under en viss tid. Dessutom ska arbetsgivaren betala lön för heltidsarbete under perioden med deltidsarbete.

Partiell sjukdagpenning ska sökas inom 2 månader efter att självrisktiden upphört eller deltidsarbetet börjat.

Gör så här

  1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med Suomi.fi-identifikation. 
  2. Ange uppgifterna i avtalet om deltidsarbete och löneuppgifterna gällande perioden med deltidsarbete.
  3. Bifoga ett läkarutlåtande B.
  4. Skicka ansökan. Arbetsgivaren ska alltid skicka alla bilagor per post. Arbetstagaren kan ändå skicka bilagor via funktionen Meddelande i e-tjänsten för privatpersoner.

Ett alternativ är att ange uppgifterna på pappersblanketterna Partiell sjukdagpenning (SV28r, pdf) och Anmälan om lön från arbetsgivare (Y17r, pdf).

Partiell sjukdagpenning kan inte sökas via inkomstregistret.

Om sjukdom fortgår länge

Om arbetsoförmågan fortgår länge ska ansökan om fortsatt utbetalning av dagpenningen göras inom 2 månader från det att den föregående utbetalningsperioden upphörde.

Arbetstagarens ansökningsblankett (SV8r, pdf) behövs inte, ifall ansökan gäller partiell sjukdagpenning direkt efter en sjukdagpenningsperiod.

Beslut om partiell sjukdagpenning

FPA skickar beslutet om partiell sjukdagpenning till arbetstagaren och till en arbetsgivare som betalar lön för heltidsarbete under perioden med deltidsarbete. Då visas besluten också i e-tjänsten för arbetsgivare.

Beslutet kan överklagas hos besvärsnämnden för social trygghet. Med beslutet följer en besvärsanvisning.

Elektroniska beslut

Från och med 12.1.2019 kan arbetsgivarna välja att inte längre få besluten per post genom att samtycka till att få elektroniska beslut via e-tjänsten för arbetsgivare. Samtycket gäller alla beslut om dagpenningar samt beslut om semesterkostnadsersättning, familjeledighetsersättning och återkravsbeslut. Det finns anvisningar för hur man samtycker till elektroniska beslut i en separat guide för e-tjänsten.

Utbetalning

Den partiella sjukdagpenningen är alltid hälften av sjukdagpenningen.

FPA betalar den partiella sjukdagpenningen till arbetsgivaren bara om arbetsgivaren betalar full lön för heltidsarbete under perioden med deltidsarbete. Om arbetsgivaren under perioden med deltidsarbete betalar en lön som inte motsvarar full lön för heltidsarbete, betalas den partiella sjukdagpenningen till arbetstagaren.