Ansökan om semesterkostnadsersättning

Semesterkostnadsersättning ska sökas inom 6 månader efter att föräldrapenningperioden upphörde.

Ersättningen kan sökas på förhand om det går att beräkna beloppet av semesterlönen och semesterersättningen. FPA handlägger ändå ansökan först när föräldradagpenning har betalats för 156 vardagar eller lönen för en enskild föräldradagpenningperiod som ansökan gäller är betald.

Gör så här

  1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med en Suomi.fi-identifikation. Alternativt kan du göra ansökan med blanketten Ansökan från arbetsgivaren – Semesterkostnader under föräldradagpenningtid eller ersättning för familjeledighet (SV 18r).
  2. Ange den tid under föräldradagpenningsperioden som du ansöker om ersättning för samt de hela kalendermånader för vilka
    • FPA har betalat ut föräldradagpenning under minst 14 vardagar och
    • arbetstagaren har tjänat in semester utifrån föräldradagpenningen.

Arbetsgivaren måste uppskatta semesterlönens eller semesterersättningens belopp, om den inte redan betalats ut. 

Du kan ha hjälp av räknaren för föräldradagpenningsperioder då du räknar ut det lagstadgade årsssemestern som är 156 vardagar.

  1. Skicka in ansökan till FPA. Ansökan i pappersform skickas alltid per post.

Man kan inte ansöka om semesterkostnadsersättning via inkomstregistret.

Beslut om semesterkostnadsersättning

Den arbetsgivare som ansökt om semesterkostnadsersättning får ett beslut från FPA. Av beslutet framgår om ersättning beviljats, beloppet av ersättningen och utbetalningsdagen.

FPA skickar beslutet per post, men samma uppgifter och kundbrev finns också tillgängliga i e-tjänsten för arbetsgivare.

Elektroniskt beslut

Arbetsgivarna kan välja att inte längre få besluten per post och istället övergå till att få elektroniska beslut. För att övergå till elektroniska beslut måste man ge sitt samtycke. Detta gäller alla beslut om dagpenningar samt beslut om semesterkostnadsersättning, familjeledighetsersättning och återkravsbeslut. Det finns anvisningar för hur man samtycker till elektroniska beslut i en separat guide för e-tjänsten.