Dataskyddbeskrivningar som gäller förmånshandläggningen

På den här sidan finns datasekretessbeskrivningar för de register som används inom kundservicen och förmånshandläggningen.

Om du har frågor om någon datasekretessbeskrivning kan du kontakta FPA:s kundservice, något av FPA:s serviceställen eller den person som anges i datasekretessbeskrivningen. Du kan skicka förfrågningar till FPA:s dataskyddsansvariga per e-post på adressen tietosuoja(a)kela.fi.

Tidsbokningssystemet

System för inspelning av kundsamtal, samtal till bakgrundssupporten och chattdiskussioner

Förmånsregistret

Registret över bidragsfusk

Registret gällande handläggning av beställningstillstånd för EU:s funktionshinderkort

Rapportering om rehabiliteringens effekter

Dataskyddsbeskrivning för registret över serviceproducenter

Dataskyddsbeskrivning för personregister som gäller direktersättningsförfarandet för taxiresor som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen

Dataskyddsbeskrivning som gäller anordnande av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Dataskyddsbeskrivning för kameraövervakning – inspelningar

Identifiering av personer i EESSI-kommunikationen