Dataskyddbeskrivningar som gäller förmånshandläggningen

På den här sidan finns datasekretessbeskrivningar för de register som används inom kundservicen och förmånshandläggningen.

Om du har frågor om någon datasekretessbeskrivning kan du kontakta FPA:s kundservice, något av FPA:s serviceställen eller den person som anges i datasekretessbeskrivningen. Du kan skicka förfrågningar till FPA:s dataskyddsansvariga per e-post på adressen tietosuoja(a)kela.fi.

Tidsbokningssystemet

System för inspelning av kundsamtal, samtal till bakgrundssupporten och chattdiskussioner

Förmånsregistret

Registret över bidragsfusk

Registret gällande handläggning av beställningstillstånd för EU:s funktionshinderkort

Rapportering om rehabiliteringens effekter

Dataskyddsbeskrivning för registret över serviceproducenter

Personregister som används i samband med direktersättningsförfarandet för resor som ersätts enligt sjukförsäkringslagen

Dataskyddsbeskrivning som gäller anordnande av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning