Ilmoitin.fi-tjänsten för arbetsgivare

Ilmoitin.fi är en webbtjänst som administreras av Skatteförvaltningen. Via tjänsten kan man skicka in arbetsgivarens ansökningar och anmälningar som eSARA-filer till FPA. Om de ändringar som behövs för att eSARA-filer ska kunna skapas har gjorts i lönesystemet kan du hämta uppgifterna om flera arbetstagare och skicka dem via Ilmoitin.fi på en gång.

Via tjänsten kan du sända ansökningar och anmälningar som gäller

Ilmoitin.fi

Man loggar in på tjänsten Ilmoitin.fi med Suomi.fi-identifikation eller till 31.8 (tilläggstid) också med Katso-koder. Tjänsten fungerar på svenska och finska.

Logga in
  • arbetsgivarens dagpenningsförmåner
  • semesterersättning och
  • familjeledighetsersättning.
Alternativt kan du skicka in ansökningar och anmälningar med en anmälan om löneuppgifter via inkomstregistret och via e-tjänsten för arbetsgivare.
 

Man kan logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation (xml-filer). Katso-identifieringen och möjligheten att ta emot sekventiella filer upphör 31.8.2021, då Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten. som fick tilläggstid för Ilmoitin.fi.

Innan du börjar använda tjänsten

  • Ta reda på av programleverantören om det går att skapa eSARA-filer med löneprogrammet (xml).

Så här skickar du anmälningar och ansökningar

  • Hämta uppgifterna om arbetstagarna ur lönesystemet och skapa en fil av dem.
  • Kontrollera i Ilmoitin.fi-tjänsten att det inte finns fel i filen.
  • Skicka filen till FPA via Ilmoitin.fi-tjänsten. Du får en kvittering om att filen har mottagits.
  • Ilmoitin.fi-tjänsten överför uppgifterna till FPA och FPA processar filerna under natten. De dokument som FPA tagit emot ser du följande dag i e-tjänsten för arbetsgivare under Tidigare meddelanden.
  • Via Arkivet kan du kontrollera filer som du har skickat tidigare.

Suomi.fi-identifikation

Inloggningen till tjänsten Ilmoitin.fi sker med Suomi.fi-identifikation. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Suomi.fi-fullmakter

Den som använder tjänsten behöver en Suomi.fi-fullmakt av organisationen. För tjänsten behövs Suomi.fi-fullmakten ”Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande”. Ge och ansök om fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

 

Privata företag ger själva fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Offentliga organisationer, församlingar, stiftelser och föreningar där flera personer har firmateckningsrätt ska först registrera sin fullmaktsrätt genom en fullmaktsansökan i tjänsten för assisterat fullmaktsgivande. Efter det kan den som fått fullmaktsrätt gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ge de fullmakter som behövs.

Läs mer