Ilmoitin.fi-tjänsten för arbetsgivare

Ilmoitin.fi är en webbtjänst som administreras av Skatteförvaltningen. Via tjänsten kan man skicka in arbetsgivarens ansökningar och anmälningar som eSARA-filer till FPA. Om de ändringar som behövs för att eSARA-filer ska kunna skapas har gjorts i lönesystemet kan du hämta uppgifterna om flera arbetstagare och skicka dem via Ilmoitin.fi på en gång.

Via tjänsten kan du sända ansökningar och anmälningar (XML-filer) som gäller

Ilmoitin.fi

Man loggar in på tjänsten Ilmoitin.fi med Suomi.fi-identifikation. Tjänsten fungerar på svenska och finska.

Logga in (vero.fi)
  • arbetsgivarens dagpenningsförmåner
  • semesterersättning och
  • familjeledighetsersättning.
Alternativt kan du skicka in ansökningar och anmälningar via FPA:s e-tjänst för arbetsgivare eller med en anmälan om löneuppgifter via  inkomstregistret.
 

Man loggar in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation.

Innan du börjar använda tjänsten

  • Ta reda på av programleverantören om det går att skapa eSARA-filer med löneprogrammet (xml).

Så här skickar du anmälningar och ansökningar

  • Hämta uppgifterna om arbetstagarna ur lönesystemet och skapa en fil av dem.
  • Kontrollera i Ilmoitin.fi-tjänsten att det inte finns fel i filen.
  • Skicka filen till FPA via Ilmoitin.fi-tjänsten. Du får en kvittering om att filen har mottagits.
  • Ilmoitin.fi-tjänsten överför uppgifterna till FPA och FPA processar filerna under natten. De dokument som FPA tagit emot ser du följande dag i e-tjänsten för arbetsgivare under Tidigare meddelanden.
  • Via Arkivet kan du kontrollera filer som du har skickat tidigare.

Suomi.fi-identifikation

Inloggningen till tjänsten Ilmoitin.fi sker med Suomi.fi-identifikation. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Suomi.fi-fullmakter

Den som använder tjänsten behöver en Suomi.fi-fullmakt av organisationen. För tjänsten behövs Suomi.fi-fullmakten ”Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande”. Ge och ansök om fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Privata företag ger själva fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Offentliga organisationer, församlingar, stiftelser och föreningar där flera personer har firmateckningsrätt ska först registrera sin fullmaktsrätt genom en fullmaktsansökan i tjänsten för assisterat fullmaktsgivande. Efter det kan den som fått fullmaktsrätt gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ge de fullmakter som behövs.

 

Läs mer