Ilmoitin.fi-tjänsten för arbetsgivare

Ilmoitin.fi är en webbtjänst som administreras av Skatteförvaltningen. Man kan logga in på tjänsten från 22.4.2020 med Suomi.fi-identifikation (xml-filer) och tills vidare också med Katso-koder. Katso-identifieringen och möjligheten att ta emot sekventiella filer upphör under år 2020.

Du kan samla uppgifterna om flera arbetstagare från ert lönesystem och skicka dem till FPA via ilmoitin.fi på en gång.
 

Ilmoitin.fi-tjänsten

Logga in på Ilmoitin.fi-tjänsten för arbetsgivare med Katso-koder (från 22.4.2020 också med Suomi.fi-identifikation). Tjänsten fungerar på finska och svenska.

Logga in

Via Ilmoitin.fi kan du

 • anmäla uppgifter om lön (Y 17r) som utbetalats till en anställd under sjukdagpennings-, partiell sjukdagpennings-, rehabiliterings-, moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenningsperioder samt under perioder av specialvård, smittsam sjukdom eller organdonation.
 • ansöka om semesterkostnadsersättning från FPA för utbetald semesterlön under föräldrapenningsperioden (SV18r).

Varför Ilmoitin.fi?

 • Du vinner tid då du kan skicka meddelanden och ansökningar som gäller flera personer på en gång.
 • I tjänsten ingår kontroller.
 • Uppgifterna tas direkt ur löneprogrammet.

Innan du tar i bruk tjänsten

 • Ta reda på av din lönesystemleverantör om det går att göra en meddelandefil med löneprogrammet.

Så här skickar du anmälningar och ansökningar

 • Samla uppgifterna om arbetstagarna från lönesystemet till en fil.
 • Ilmoitin.fi-tjänsten kontrollerar att det inte finns fel i filen.
 • Skicka filen till FPA via Ilmoitin.fi-tjänsten. Du får en kvittering om att filen mottagits.
 • Ilmoitin.fi-tjänsten överför uppgifterna till FPA och FPA processar filerna under natten. De dokument som FPA tagit emot ser du följande dag i e-tjänsten för arbetsgivare under Tidigare meddelanden.
 • Du kan kontrollera filer som du har skickat tidigare via Arkivet.

Behörighet att använda e-tjänsten och identifiering

Från 22.4.2020 kan man logga in på tjänsten Ilmoitin.fi med Suomi.fi-identifikation och än så länge också med Katso-koder, men de kommer att tas ur bruk under år 2020.

 • Inloggningen till arbetsgivarnas e-tjänster med Katso-autentisering: Den som skickar filen ska ha behörighet som huvudanvändare inom företaget, till FPA:s roll "Ansökningar, betalningar och beslut" och en stark Katso-autentisering.
 • För identifiering på Suomi.fi behöver användaren fullmakten "Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande". Fullmakten ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter (xml-filer). Suomi.fi-identifikation är en tjänst som administreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer