Ilmoitin.fi-tjänsten för arbetsgivare

Ilmoitin.fi är en webbtjänst som administreras av Skatteförvaltningen. Via tjänsten kan man skicka in arbetsgivarens ansökningar och anmälningar som eSARA-filer till FPA. Om de ändringar som behövs för att eSARA-filer ska kunna skapas har gjorts i lönesystemet kan du hämta uppgifterna om flera arbetstagare och skicka dem via Ilmoitin.fi på en gång.

Via tjänsten kan du sända ansökningar och anmälningar som gäller

  • arbetsgivarens dagpenningsförmåner
  • semesterersättning och
  • familjeledighetsersättning.
 

Alternativt kan du skicka in ansökningar och anmälningar med en anmälan om löneuppgifter via inkomstregistret och via e-tjänsten för arbetsgivare.

Från och med 22.4.2020 kan man logga in på tjänsten med Suomi.fi-identifikation (xml-filer) och tills vidare också med Katso-koder. Katso-identifieringen och möjligheten att ta emot sekventiella filer upphör under år 2020, då Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten.

Innan du börjar använda tjänsten

  • Ta reda på av programleverantören om det går att skapa eSARA-filer med löneprogrammet.

Så här skickar du anmälningar och ansökningar

  • Hämta uppgifterna om arbetstagarna ur lönesystemet och skapa en fil av dem.
  • Kontrollera i Ilmoitin.fi-tjänsten att det inte finns fel i filen.
  • Skicka filen till FPA via Ilmoitin.fi-tjänsten. Du får en kvittering om att filen har mottagits.
  • Ilmoitin.fi-tjänsten överför uppgifterna till FPA och FPA processar filerna under natten. De dokument som FPA tagit emot ser du följande dag i e-tjänsten för arbetsgivare under Tidigare meddelanden.
  • Via Arkivet kan du kontrollera filer som du har skickat tidigare.

Autentisering

Från och med 22.4.2020 loggar man in på Ilmoitin.fi-tjänsten med Suomi.fi-identifikation eller med Katso-koder. Katso-koderna tas emellertid ur bruk under år 2020.

För att kunna logga in med Suomi.fi-identifikation (xml-filer) behöver man ett Suomi.fi-identifieringsverktyg och fullmakten ”Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande”. Fullmakten ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i tjänsten Suomi.fi-fullmakter togs i bruk i juni 2020. Alla som använder Katso-tjänsten kan därmed övergå till Suomi.fi-identifikation. Katso-tjänsten tas ur bruk i slutet av 2020.

Läs mer