Ilmoitin.fi-tjänsten för arbetsgivare

Ilmoitin.fi-tjänsten upprätthålls av skatteförvaltningen och fortsätter tillsvidare med Katso-autentisering. Du kan samla uppgifterna om flera arbetstagare från ert lönesystem och skicka dem till FPA via ilmoitin.fi på en gång.
 

Ilmoitin.fi-tjänsten

Logga in på Ilmoitin.fi-tjänsten för arbetsgivare med Katso-koder. Tjänsten fungerar på finska och svenska.

Logga in

Via Ilmoitin.fi kan du

 • anmäla uppgifter om lön (Y 17r) som utbetalats till en anställd under sjukdagpennings-, partiell sjukdagpennings-, rehabiliterings-, moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenningsperioder samt under perioder av specialvård, smittsam sjukdom eller organdonation.
 • ansöka om semesterkostnadsersättning från FPA för utbetald semesterlön under föräldrapenningsperioden (SV18r).

Varför ilmoitin.fi?

 • Du vinner tid då du kan skicka meddelanden och ansökningar som gäller flera personer på en gång.
 • I tjänsten ingår kontroller.
 • Uppgifterna tas direkt ur löneprogrammet.
 • FPA kommer att frångå att ta emot utskrifter ur lönesystemen.

Innan du tar i bruk tjänsten

 • Ta reda på av din lönesystemleverantör om det går att göra en meddelandefil med löneprogrammet.

Så här skickar du anmälningar och ansökningar

 • Samla uppgifterna om arbetstagarna från lönesystemet till en fil.
 • Ilmoitin.fi-tjänsten kontrollerar att det inte finns fel i filen.
 • Skicka filen till FPA via Ilmoitin.fi-tjänsten. Du får en kvittering om att filen mottagits.
 • Ilmoitin.fi-tjänsten överför uppgifterna till FPA en gång per dygn. Följande dag ser du uppgifterna för varje arbetstagare i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare
 • Du kan kontrollera filer som du har skickat tidigare via Arkivet.

Behörighet att använda e-tjänsten och identifiering

Inloggningen till arbetsgivarnas e-tjänster sker med Katso-autentisering. Den som skickar filen ska ha behörighet som huvudanvändare inom företaget, till FPA:s roll "Ansökningar, betalningar och beslut" och en stark Katso-autentisering.

Ilmoitin.fi-tjänsten övergår först senare till Suomi.fi-autentisering enligt Skatteförvaltningens tidtabell.

Läs mer