Elektroniska tjänster för arbetsgivare

FPA:s e-tjänster för arbetsgivare kräver Katso-autentisering. Via FPA:s webbtjänster kan arbetsgivare ansöka om bl.a. sjukdagpenning för sjukfrånvaro, föräldradagpenningar för familjeledigheter, rehabiliteringspenning för tid i rehabilitering och ersättning för företagshälsovårdskostnader. Under våren 2016 öppnas en ny e-tjänst för ansökan om KIILA-rehabiliteringskurser.

E-tjänsten för arbetsgivare (dagpenningar)

Arbetsgivare kan bl.a. meddela löneuppgifter och ansöka om dagpenningar samt se ansökningar som skickats till FPA elektroniskt.

eSara-filer (Ilmoitin.fi-tjänsten)

Ilmoitin.fi är en webbtjänst som skatteförvaltningen ansvarar för. Via tjänsten kan arbetsgivare enkelt skicka anmälningar och ansökningar också till FPA.

Företagshälsovårdsersättningar

Via tjänsten kan arbetsgivare ansöka om ersättning för kostnader för företagshälsovård som arbetsgivaren ordnat samt se de ansökningar som skickats till FPA och besluten.

KIILA-rehabilitering

Nya yrkesinriktade KIILA-rehabiliteringskurserna (sedan maj 2016)  kan endast sökas på nätet. Den nya e-tjänsten kräver Katso-koder. Uppgifterna om KIILA-rehabiliteringen och e-tjänsten uppdateras under våren.