E-tjänster för arbetsgivare

Arbetsgivare kan sköta sina FPA-ärenden i e-tjänsterna nedan. Logga in i e-tjänsten via webbsidan för respektive e-tjänst.

För inloggningen behöver du Suomi.fi-fullmakter. Kontrollera vilka fullmakter du behöver när du använder e-tjänster för arbetsgivare.

Suomi.fi-identifikation

Inloggningen till e-tjänsterna sker med Suomi.fi-identifikation. Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort. 

Suomi.fi-fullmakter

De som använder FPA:s e-tjänster behöver Suomi.fi-fullmakter av de organisationer vars ärenden de sköter. Endast vissa personer kan utifrån sin ställning sköta ärenden utan fullmakt. Fullmakterna beviljas för varje e-tjänst separat. Vilka fullmakter användaren behöver beror på vilka ärenden han eller hon sköter i tjänsten.  På webbsidan för respektive e-tjänst finns information om vilka fullmakter som behövs för e-tjänsten i fråga. I samband med fullmakten anges också för vilka arbetsuppgifter fullmakten behövs.

Läs mer om de fullmakter som behövs i FPA:s e-tjänster på sidan Fullmaktsärenden på Suomi.fi. Avgränsa sökningen på sidan med ordet FPA. Ansök om fullmakterna i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi. Från 1.2.2021 går det inte längre att använda tjänsten utan Suomi.fi-fullmakter, eftersom Katso-fullmakterna tas ur bruk i slutet av år 2020. 

Företag

Företag kan ge Suomi.fi-fullmakter till personer eller andra företag. När en organisation får en fullmakt av en annan organisation, kan den organisation som fått fullmakten ge den till sina arbetstagare som en representationsfullmakt. En representationsfullmakt kan begränsas på basis av kundens FO-nummer, varvid varje anställd får rätt att sköta endast sina egna kunders ärenden.

Föreningar

En person som är ensam firmatecknare för en förening kan ge fullmakt för föreningens räkning till andra personer eller organisationer på samma sätt som när det handlar om företag. Fullmakt för en förenings räkning ger man i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi genom att välja Uträtta ärenden för ett företag.

För föreningar med flera firmatecknare ges fullmakter via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Övriga organisationer

Offentliga organisationer, församlingar, stiftelser och utländska företag ska först registrera sin fullmaktsrätt genom en fullmaktsansökan i tjänsten för assisterat fullmaktsgivande. Efter det kan den som fått fullmaktsrätt gå till tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ge de fullmakter som behövs.

Teknisk support

Om du har tekniska problem med e-tjänsterna kan du kontakta vår tekniska kundsupport vardagar kl. 7–17:

E-postadress: tekninentuki@kela.fi
Telefonnummer: 020 634 7787