Elektroniska tjänster för arbetsgivare

Via FPA:s e-tjänster kan arbetsgivare ansöka om bl.a. sjukdagpenning för sjukfrånvaro, föräldradagpenningar för familjeledigheter, rehabiliteringspenning för tid i rehabilitering och ersättning för företagshälsovårdskostnader samt KIILA-rehabiliteringskurser.

Suomi.fi-identifikation ersätter Katso-tjänsten

Samtliga e-tjänster för arbetsgivare förutsätter för närvarande Katso-koder. De e-tjänster som arbetsgivarna använder övergår till Suomi.fi-identifikation under åren 2019–2020. Tidtabellen preciseras under hösten 2019.

Behörigheter och andra uppgifter som nu finns i Katso-tjänsten flyttas inte automatiskt över till Suomi.fi, utan de organisationer som använder tjänsten måste befullmäktiga personer som de vill att ska sköta ärenden i FPA:s e-tjänster.

Närmare information om fullmakter uppdateras på följande webbsidor:

Ytterligare information om övergången till Suomi-identifikation (Om FPA).

E-tjänsten för arbetsgivare (dagpenningar)

Arbetsgivare kan bl.a. meddela löneuppgifter och ansöka om dagpenningar samt se ansökningar som skickats till FPA elektroniskt.

eSara-filer (Ilmoitin.fi-tjänsten)

Ilmoitin.fi är en webbtjänst som skatteförvaltningen ansvarar för. Via tjänsten kan arbetsgivare enkelt skicka anmälningar och ansökningar också till FPA.

Företagshälsovårdsersättningar

Via tjänsten kan arbetsgivare ansöka om ersättning för kostnader för företagshälsovård som arbetsgivaren ordnat samt se de ansökningar som skickats till FPA och besluten.

KIILA-rehabilitering

Arbetsgivare ansöker om yrkesinriktade KIILA-rehabiliteringskurser till arbetsplatsen på nätet.

Teknisk support

Kontakta vår tekniska kundsupport om du har tekniska problem i e-tjänsten.

 

Läs mer