E-tjänster för arbetsgivare

Arbetsgivare kan sköta sina FPA-ärenden i e-tjänsterna nedan.

Logga in i e-tjänsten via webbsidan för respektive e-tjänst.

Katso-tjänsten tas ur bruk

Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation i FPA:s e-tjänster för arbetsgivare under 2019–2020. Beroende på tjänsten och organisationsformen kräver ändringen olika åtgärder som närmare beskrivs på webbsidan för respektive e-tjänst.

För att säkerställa att det inte uppstår problem med användningen av e-tjänsterna lönar det sig att ta i bruk Suomi.fi i god tid innan Katso-tjänsten stängs. Till E-tjänsten för arbetsgivare behövs Suomi.fi-identifikation från 26.9.2020. 

Autentisering

Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Man kan identifiera sig med sina personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort. Organisationerna bör bekanta sig med de olika identifieringsmetoderna och komma överens om vilken metod man ska använda.

Fullmakter

De som använder FPA:s e-tjänster behöver Suomi.fi-fullmakter av de organisationer vars ärenden de sköter. Fullmakterna beviljas för varje e-tjänst separat. På webbsidan för respektive e-tjänst finns information om vilka fullmakter som behövs för e-tjänsten i fråga.

Läs mer om de fullmakter som behövs i FPA:s e-tjänster på sidan Fullmaktsärenden på Suomi.fi. Avgränsa sökningen på sidan med ordet FPA. Fullmakterna ges i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi. Det lönar sig att ge dem så fort det är möjligt.

Företag

Företag kan ge Suomi.fi-fullmakter till personer eller andra företag. När en organisation får en fullmakt av en annan organisation, kan den organisation som fått fullmakten ge den till sina arbetstagare som en representationsfullmakt. En representationsfullmakt kan begränsas på basis av kundens FO-nummer, varvid varje anställd får rätt att sköta endast sina egna kunders ärenden.

Föreningar

En person som är ensam firmatecknare för en förening kan ge fullmakt för föreningens räkning till andra personer eller organisationer på samma sätt som när det handlar om företag. Fullmakt för en förenings räkning ger man i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi. genom att välja Uträtta ärenden för ett företag.

När tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande tas i bruk i juni 2020 blir det möjligt för föreningar med flera firmatecknare att ge fullmakter.

Övriga organisationer

Övriga organisationer kan börja ge Suomi.fi-fullmakter när Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar i bruk tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i juni 2020. Då kan Suomi.fi-fullmakter också ges av exempelvis följande typer av organisationer:

  • kommuner, statliga ämbetsverk
  • församlingar
  • stiftelser
  • föreningar med flera firmatecknare
  • utländska företag.

Teknisk support

Om du har tekniska problem med e-tjänsterna kan du kontakta vår tekniska kundsupport vardagar kl. 7–17:

E-postadress: tekninentuki@kela.fi
Telefonnummer: 020 634 7787