Elektroniska tjänster för arbetsgivare

Via FPA:s e-tjänster kan arbetsgivare ansöka om bl.a. sjukdagpenning för sjukfrånvaro, föräldradagpenningar för familjeledigheter, rehabiliteringspenning för tid i rehabilitering och ersättning för företagshälsovårdskostnader samt KIILA-rehabiliteringskurser.

E-tjänsterna kräver Katso-autentisering. Under slutet av år 2019  övergår e-tjänsterna till att använda suomi.fi-autentisering.

Läs meddelande 13.6.2019: Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten i FPA:s e-tjänster

E-tjänsten för arbetsgivare (dagpenningar)

Arbetsgivare kan bl.a. meddela löneuppgifter och ansöka om dagpenningar samt se ansökningar som skickats till FPA elektroniskt.

eSara-filer (Ilmoitin.fi-tjänsten)

Ilmoitin.fi är en webbtjänst som skatteförvaltningen ansvarar för. Via tjänsten kan arbetsgivare enkelt skicka anmälningar och ansökningar också till FPA.

Företagshälsovårdsersättningar

Via tjänsten kan arbetsgivare ansöka om ersättning för kostnader för företagshälsovård som arbetsgivaren ordnat samt se de ansökningar som skickats till FPA och besluten.

KIILA-rehabilitering

Nya yrkesinriktade KIILA-rehabiliteringskurserna (sedan maj 2016)  kan endast sökas på nätet. Den nya e-tjänsten kräver Katso-koder. Uppgifterna om KIILA-rehabiliteringen och e-tjänsten uppdateras under våren.

Läs mer