Beräkningsformler för föräldradagpenningarna

Beloppet av föräldradagpenningarna, det vill säga moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, räknas ut med samma beräkningsformel utgående från dina arbetsinkomster. Föräldradagpenning betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Du kan uppskatta beloppet av en föräldradagpenning som börjar löpa år 2020 med räknaren. Beräkningsprogrammet beaktar även eventuella förhöjningar.

Föräldradagpenning utgående från arbetsinkomst

Årsarbetsinkomst        euro/år Beräkningsformel för föräldradagpenningar   euro/vardag
högst 11 942 27,86
11 943 - 37 861 0,7 x årsarbetsinkomsten : 300
37 862 - 58 252 88,34 + 0,4 x (årsarbetsinkomst - 37 167) : 300
över 58 252 115,53 + 0,25 x (årsarbetsinkomsten - 58 252) : 300

Arbetsinkomstbaserad moderskapspenning för de första 56 vardagarna

Årsarbetsinkomst        euro/år Formel för beräkning av dagpenning euro/vardag
högst 9 288 ej dagpenning utgående från arbetsinkomsten
9 289 - 58 252 0,9 x årsarbetsinkomsten : 300
över 58 252 174,76 + 0,325 x (årsarbetsinkomsten - 57 183) : 300