Beräkningsformler för föräldradagpenningarna

Föräldradagpenningarna förnyades – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Läs mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

Beloppet av föräldradagpenningarna, det vill säga moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, räknas ut med samma beräkningsformel utgående från dina årsinkomster. Föräldradagpenning betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Du kan uppskatta beloppet av en föräldradagpenning som börjar löpa år 2022 med räknaren. Beräkningsprogrammet beaktar även eventuella förhöjningar.

Föräldradagpenning utgående från årsinkomst

Årsinkomst   euro/år Beräkningsformel för föräldradagpenningar   euro/vardag
högst 13 163 30,71 (minimidagpenningen från och med 1.8.2022)
13 164 - 40 106 0,7 x årsinkomsten : 300
40 107 - 61 705 93,58 + 0,4 x (årsinkomst - 40 106) : 300
över 61 705 122,38 + 0,25 x (årsinkomsten - 61 705) : 300

Årsinkomstbaserad moderskapspenning för de första 56 vardagarna

Årsinkomst        euro/år Formel för beräkning av dagpenning euro/vardag
högst 10 238 30,71 e (minimidagpenningen från och med 1.8.2022)
9 892  - 61 705 0,9 x årsinkomsten : 300
över 61 705 185,11 + 0,325 x (årsinkomsten - 61 705) : 300