Beräkningsformler för föräldradagpenningarna

Beloppet av föräldradagpenningarna, det vill säga moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, räknas ut med samma beräkningsformel utgående från dina årsinkomster. Föräldradagpenning betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Du kan uppskatta beloppet av en föräldradagpenning som börjar löpa år 2021 med räknaren. Beräkningsprogrammet beaktar även eventuella förhöjningar.

Föräldradagpenning utgående från årsinkomst

Årsinkomst   euro/år Beräkningsformel för föräldradagpenningar   euro/vardag
högst 12 452 29,05
12 453 - 39 144 0,7 x årsinkomsten : 300
39 145 - 60 225 91,34 + 0,4 x (årsinkomst - 39 144) : 300
över 60 225 119,44 + 0,25 x (årsinkomsten - 60 225) : 300

Årsinkomstbaserad moderskapspenning för de första 56 vardagarna

Årsinkomst        euro/år Formel för beräkning av dagpenning euro/vardag
högst 9 685 minimidagpenning
9 686 - 60 225 0,9 x årsinkomsten : 300
över 60 225 180,68 + 0,325 x (årsinkomsten - 60 225) : 300