Beräkningsformler för föräldradagpenningarna

Beloppet av föräldradagpenningarna, det vill säga moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, räknas ut med samma beräkningsformel utgående från dina årsinkomster. Föräldradagpenning betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Du kan uppskatta beloppet av en föräldradagpenning som börjar löpa år 2020 med räknaren. Beräkningsprogrammet beaktar även eventuella förhöjningar.

Föräldradagpenning utgående från årsinkomst

Årsinkomst   euro/år Beräkningsformel för föräldradagpenningar   euro/vardag
högst 12 404 28,94
12 405 - 38 636 0,7 x årsinkomsten : 300
38 637 - 59 444 90,15 + 0,4 x (årsinkomst - 38 636) : 300
över 59 444 117,89 + 0,25 x (årsinkomsten - 59 444) : 300

Årsinkomstbaserad moderskapspenning för de första 56 vardagarna

Årsinkomst        euro/år Formel för beräkning av dagpenning euro/vardag
högst 9 648 minimidagpenning
9 649 - 59 444 0,9 x årsinkomsten : 300
över 59 444 178,33 + 0,325 x (årsinkomsten - 59 444) : 300