FPA-termer

Den sjätte upplagan av den terminologiska ordlistan FPA-termer (pdf) omfattar 560 begrepp med termposter och begreppsdiagram. Ordlistan har uppdaterats 2021.

Nya ämnesområden är begrepp som anknyter till bland annat sökande av ändring och  studerandehälsovård. De laghänvisningar som finns i ordlistan leder direkt till Finlex. Ordlistan kan fritt användas av alla som behöver den.