FPA-termer

I den terminologiska ordlistan (pdf) FPA-termer finns över 500 förmånsrelaterade begrepp som gäller de förmåner som handhas av FPA. Den ger också de svenskspråkiga motsvarigheterna till alla termer.

Genom att begreppen definieras och termerna befästs bidrar ordlistan exempelvis till att förtydliga lagstiftningen och de gällande regelverken samt till att utveckla e-tjänsterna.

Den terminologiska ordlistan (pdf) FPA-termer har uppdaterats 2018. Nytt i den nya upplagan är laghänvisningarna. Lagnumren för direkt till Finlex. Ordlistan innehåller nu också länkar till begreppsdiagrammen, vilket gör det lättare att hitta rätt diagram.