Snabbguide för den som flyttar utomlands

När du flyttar utomlands avgörs din rätt till FPA-förmåner utgående från hur länge du tänker stanna utomlands, i vilket land du vistas och vad orsaken till vistelsen utomlands är.

Flyttar du utomlands för mindre än ett år eller för mer än ett år?

 

Utomlands för kortare tid än ett år

Om du vistas utomlands tillfälligt, dvs. mindre än ett år, omfattas du i regel av den finländska sociala tryggheten och kan få förmåner från FPA.

Läs mer
 

Meddela FPA också om du flyttar utomlands tillfälligt

Alla FPA-förmåner betalas inte ut utomlands. Meddela FPA också om en tillfällig utlandsvistelse.

Ansök nu Läs mer
 

Utomlands för längre tid än ett år

Om du flyttar utomlands för mer än ett år, upphör din rätt till förmåner från FPA och social trygghet i Finland i regel på flyttningsdagen.

Läs mer
 

Meddela FPA om du flyttar utomlands för mer än ett år

Meddela FPA genast när det blir klart att du kommer att flytta utomlands. Du kan göra anmälan på nätet.

Ansök nu Läs mer
 

FPA utfärdar beslut om förmånerna

Om du inte längre kan omfattas av den finländska sociala tryggheten eller om någon förmån inte längre kan betalas, får du ett beslut om detta.

Arbete utomlands

 

Arbete i ett EU-land eller till sjöss

Också ett kortvarigt arbete i ett EU- eller EES-land eller Schweiz medför i regel att din rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten upphör även om du är bosatt i Finland. Samma regel gäller arbete till sjöss på ett fartyg som för en annan medlemsstats flagg.

Läs mer
 

Meddela FPA om arbete utomlands

Meddela FPA om du börjar arbeta i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. Meddela också FPA om arbete till sjöss. Utred din rätt till social trygghet i det land där du arbetar.

Ansök nu Läs mer
 

Utstationerad arbetstagare utomlands

Om du är en utstationerad arbetstagare kan du fortfarande omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om du flyttar som utstationerad arbetstagare till ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland, ska du ansöka om rätt att omfattas av den sociala tryggheten hos Pensionsskyddscentralen.

Läs mer
 

Ansök om rätt att omfattas av den sociala tryggheten under utstationeringen

Ansök om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten hos FPA, om du blir utstationerad för att arbeta i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har överenskommelse om social trygghet med Finland.

Ansök nu Läs mer

Studerande och familjemedlemmar

 

Utomlands som studerade

Du kan omfattas av den finländska sociala tryggheten och få förmåner från FPA även om du studerar utomlands mer än ett år.

Läs mer
 

Meddela FPA om du studerar utomlands

Ansök om rätt att omfattas av den sociala tryggheten om du flyttar för att studera utomlands.

Ansök nu Läs mer
 

Utomlands som familjemedlem

Om du följer med en familjemedlem som omfattas av den finländska sociala tryggheten utomlands för mer än ett år, kan du också omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Läs mer
 

Ansök om rätt att omfattas av den sociala tryggheten som familjemedlem

Ansök om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten om du tänker följa med en familjemedlem utomlands. I samma ansökan kan du också ange minderåriga barn.

Ansök nu Läs mer

Som pensionär till utlandet

 

En del av året utomlands

Du kan omfattas av den finländska sociala tryggheten även om du bor utomlands en del av året. Du måste dock ha fast anknytning till Finland.

Läs mer
 

Stadigvarande flyttning utomlands

Din rätt till den finländska sociala tryggheten upphör i regel på flyttningsdagen. Om du flyttar till ett EU- eller EES-land eller Schweiz, kan du fortfarande få vissa förmåner från FPA.

Läs mer
 

Meddela FPA om flyttning utomlands

Kontakta alltid FPA om du flyttar utomlands.

Ansök nu Läs mer

Förmåner utomlands

 

Förmåner kan betalas utomlands

Om du omfattas av den finländska sociala tryggheten under din utlandsvistelse, kan du i regel få förmåner från FPA på samma grunder som den som bor i Finland. Notera dock att till exempel utkomststöd endast betalas för kostnader som uppkommit i Finland.

Läs mer
 

Meddela FPA om du flyttar utomlands

Kontakta alltid FPA om du flyttar utomlands och du har förmåner från FPA. Om förmånen inte kan betalas utomlands, får du ett beslut om detta från FPA.

Ansök nu Läs mer

Tillbaka till Finland

 

Meddela FPA

Anmäl din återflyttning till Finland också till FPA. Enbart flyttanmälan till magistraten är inte alltid tillräckligt.

Ansök nu Läs mer