Yrkesinriktad KIILA-rehabilitering för personer i arbetslivet

Syftet med KIILA-rehabilitering är att förbättra arbetsförmågan så att man ska kunna stanna kvar i arbetslivet.

KIILA-rehabilitering kan vara ett lämpligt alternativ för dig om du

  • är anställd eller arbetar som företagare och har en sjukdom som försvårar ditt arbete
  • har fått hjälp av företagshälsovården och på din arbetsplats men hjälpen inte verkar räcka till
  • du behöver hjälp av sakkunniga i yrkes- och arbetshälsorelaterade frågor och med din hälsa och livshantering.

Rehabiliteringen ska sättas in tillräckligt tidigt för att du ska kunna fortsätta arbeta.

Sök KIILA-kurser i söktjänsten för rehabiliteringskurser.

Du kan ansöka om KIILA-rehabilitering även om du inte hittar en lämplig kurs. FPA kan bilda nya rehabiliteringsgrupper utgående från enskilda klienters ansökningar.

Sök rehabiliteringskurs

KIILA-rehabiliteringen genomförs i samarbete med företagshälsovården och din arbetsplats. Samarbetet mellan företagshälsovården och arbetsplatsen är nödvändigt för att din arbetsförmåga ska kunna bevaras eller återställas.

Du kan ansöka om KIILA-rehabilitering även om du inte omfattas av företagshälsovård. Du kan också få en rekommendation om KIILA-rehabilitering av primärvården eller en privatläkare.

Genomförande

KIILA-rehabiliteringen planeras alltid individuellt. Rehabiliteringen omfattar bedömning av din situation, grupperioder, individuella perioder och en avslutande period. Rehabiliteringsperioderna genomförs under loppet av 1–1,5 år.

Individuella tjänster

Individuell rehabilitering börjas 1.1.2020.  Kursen genomförs under 1–1,5 års tid och den innehåller både rehabiliteringsdagar som ordnas i grupp och individuellt. Serviceproducenterna kan bilda nya rehabiliteringsgrupper utgående från enskilda klienters ansökningar. Gruppen har 3–5 deltagare. Rehabilitering varar  8–9  öppenvårdsdygn i grupp (med möjlighet till inkvartering),  1 öppenvårdsdygn, och 4–8 individuella besök.

Kurser

KIILA-kurser sökas av arbetsgivare, fackförbund och föreningar. Kursen genomförs under 1–1,5 års tid och den innehåller både rehabiliteringsdagar som ordnas i grupp och individuellt. Gruppen har 5–8 deltagare. Rehabilitering varar  10–13  öppenvårdsdygn i grupp (med möjlighet till inkvartering),  1 öppenvårdsdygn, och 3–5 individuella besök.

Rehabiliteringen är avgiftsfri för dig. Du kan ha rätt till rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.

Gör ansökan så här

Skulle du ha nytta av KIILA-rehabilitering? Ansök om KIILA-rehabilitering.