Så här ansöker du om krävande medicinsk rehabilitering

 1. Besök en läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården. När du har fått en rehabiliteringsplan där ditt rehabiliteringsbehov framgår kan du ansöka om rehabilitering hos FPA.
 2. Fyll i blanketten för ansökan om krävande medicinsk rehabilitering KU 104r (pdf)
 3. Bifoga den rehabiliteringsplan från den offentliga hälso- och sjukvården där du rekommenderas rehabilitering. I stället för rehabiliteringsplanen kan du också bifoga ett läkarutlåtande B, förutsatt att utlåtandet innehåller de uppgifter som ska ingå i en rehabiliteringsplan.
 4. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna på din apparat och klicka på Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   En ansökan som gäller ett barn kan skickas i MittFPA, om barnet har egna nätbankskoder. Om barnet är under 15 år krävs vårdnadshavarens underskrift på ansökan.

  • Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 5. Om det behövs kan FPA kalla dig till intervju.
 6. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten och fungerar då som platsbokning och betalningsförbindelse för dig.

Ansökningstid

FPA kan bevilja rehabilitering och ersätta rehabiliteringskostnaderna tidigast från början av ansökningsmånaden. I undantagsfall kan kostnaderna för rehabilitering ersättas retroaktivt för 6 månader.

Läs mer