Så här ansöker du om krävande medicinsk rehabilitering

  1. Besök en läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården. När din läkare har konstaterat att du behöver rehabilitering och du har fått en rehabiliteringsplan kan du ansöka om rehabilitering hos FPA.
  2. Fyll i och skriv ut blanketten för ansökan om krävande medicinsk rehabilitering KU 104r (pdf)
  3. Bifoga den rehabiliteringsplan som läkaren har skrivit där du rekommenderas rehabilitering. I stället för rehabiliteringsplanen kan du också bifoga ett läkarutlåtande B, förutsatt att utlåtandet innehåller de uppgifter som ska ingå i en rehabiliteringsplan.
  4. Skicka ansökan och bilagorna på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan också skicka bilagorna som ett meddelande i MittFPA.

  5. Om det behövs kan FPA kalla dig till intervju.
  6. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten och fungerar då som platsbokning och betalningsförbindelse för dig.

Ansökningstid

FPA kan bevilja rehabilitering och ersätta rehabiliteringskostnaderna tidigast från början av ansökningsmånaden. I undantagsfall kan kostnaderna för rehabilitering ersättas retroaktivt för 6 månader.

Läs mer