Så här ansöker du om krävande medicinsk rehabilitering

  1. Besök en läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården. När din läkare har konstaterat att du behöver rehabilitering och du har fått en rehabiliteringsplan kan du ansöka om rehabilitering hos FPA.
  2. Fyll i och skriv ut blanketten för ansökan om krävande medicinsk rehabilitering (KU 104r). 
  3. Bifoga den rehabiliteringsplan som läkaren har skrivit där du rekommenderas rehabilitering. I stället för rehabiliteringsplanen kan du också bifoga ett läkarutlåtande B, förutsatt att utlåtandet innehåller de uppgifter som ska ingå i en rehabiliteringsplan.
  4. Skicka in din ansökan med bilagor till FPA. Du kan också skicka bilagor via Meddelanden i e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id.
  5. Om det behövs kan FPA kalla dig till intervju.
  6. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts. Du får också ett skriftligt beslut om avgörandet. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten och fungerar då som platsbokning och betalningsförbindelse för dig.

Ansökningstid

FPA kan bevilja rehabilitering och ersätta rehabiliteringskostnaderna tidigast från början av ansökningsmånaden. I undantagsfall kan kostnaderna för rehabilitering ersättas retroaktivt för 6 månader.

Läs mer