Generaldirektören och direktörerna


Generaldirektör Elli Aaltonen
Assistent Katriina Nikkanen

Direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Assistent Riitta Haahti

Direktör Nina Nissilä
Assistent Ulla Kunttu

Mer information