Generaldirektören och direktörerna


Generaldirektör Elli Aaltonen
Assistent Katriina Nikkanen
FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen går i pension 1.1.2020 och inleder sin semester 20.8. Generaldirektörens uppgifter sköts av direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Assistent Riitta Haahti

Direktör Nina Nissilä
Assistent Ulla Kunttu

Mer information