Ledningsgruppen

FPA:s ledningsgrupp behandlar ärenden som ska föredras för FPA:s styrelse och ansvarar för att FPA:s strategi genomförs i enlighet med styrelsens riktlinjer och beslut.

Ordförande


Outi Antila, generaldirektör

Generaldirektören ansvarar för den strategiska ledningen, planeringen och utvecklingen av FPA. Generaldirektören föredrar dessutom ärendena för FPA:s styrelse och svarar för verkställandet av styrelsens beslut. Vidare bereder generaldirektören också FPA:s arbetsordning. FPA:s styrelse fastställer arbetsordningen.

Enheten för ledningsstöd, kommunikationsenheten och FPA:s interna revision lyder direkt under generaldirektören.

Vice ordföranden


Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, direktör

Resultatenheterna närservice till kunder och riksomfattande kundrelationstjänster samt informationstjänster lyder under Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Han ansvarar för ledningen och planeringen av ärenden som hör till de här resultatenheterna.


Nina Nissilä, direktör

IT-tjänster och Gemensamma tjänster lyder under Nina Nissilä. Hon ansvarar för ledningen och planeringen av ärenden som hör till de här resultatenheterna.

Medlemmar


Sari Hänninen
, servicedirektör, riksomfattande kundrelationstjänster


Antti Jussila, servicedirektör, närservice till kunder


Marina Lindgren, direktör för enheten för informationstjänster


Niina Linkova, tillförordnad direktör för gemensamma tjänster 


Pipsa Lotta Marjamäki, kommunikationsdirektör


Jukka Melanen
, IT-direktör

Sekreterare och ledningsgruppsmedlem


Heli Korhola, direktör för enheten för ledningsstöd, sekreterare

Personalrepresentant


Tuula Hällfors-Laaksonen, huvudförtroendeman