Ledningsgruppen

FPA:s ledningsgrupp behandlar ärenden som ska föredras för FPA:s styrelse och ansvarar för att FPA:s strategi genomförs i enlighet med styrelsens riktlinjer och beslut.

Ordförande


Outi Antila, generaldirektör

Generaldirektören ansvarar för den strategiska ledningen, planeringen och utvecklingen av FPA. Generaldirektören föredrar dessutom ärendena för FPA:s styrelse och svarar för verkställandet av styrelsens beslut. Vidare bereder generaldirektören också FPA:s arbetsordning. FPA:s styrelse fastställer arbetsordningen.

Enheten för ledningsstöd, kommunikationsenheten och FPA:s interna revision lyder direkt under generaldirektören.

Vice ordföranden


Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, direktör

Resultatenheterna närservice till kunder och riksomfattande kundrelationstjänster samt informationstjänster lyder under Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Han ansvarar för ledningen och planeringen av ärenden som hör till de här resultatenheterna.


Nina Nissilä, direktör

IT-tjänster och Gemensamma tjänster lyder under Nina Nissilä. Hon ansvarar för ledningen och planeringen av ärenden som hör till de här resultatenheterna.

Medlemmar


Jukka Helin, direktör för gemensamma tjänster 


Sari Hänninen
, servicedirektör, riksomfattande kundrelationstjänster


Antti Jussila, servicedirektör, närservice till kunder


Ville Korhonen, tillförordnad kommunikationsdirektör (3.2.2022-30.11.2022)


Marina Lindgren, direktör för enheten för informationstjänster


Jukka Melanen
, IT-direktör

Sekreterare och ledningsgruppsmedlem


Heli Korhola, direktör för enheten för ledningsstöd, sekreterare

Personalrepresentant


Tuula Hällfors-Laaksonen, huvudförtroendeman