Partiell vårdpenning

Om du har små skolbarn och gör högst 30 timmars arbetsvecka kan du få partiell vårdpenning från FPA. Partiell vårdpenning utbetalas för barn som går i klass 1 och 2. 

Rätten till partiell vårdledighet grundar sig på arbetsavtalslagen. Avtala med din arbetsgivare om partiell vårdledighet beviljar arbetsgivaren.

Partiell vårdledighet beviljas av arbetsgivaren och du ska därför avtala med din arbetsgivare om ledigheten. FPA kan inte påverka dina arbetstidsvillkor. Meddela din arbetsgivare om ledigheten senast 2 månader innan den är avsedd att börja.

Vem får partiell vårdpenning?

För att få partiell vårdpenning krävs att arbetstiden i genomsnitt är högst 30 timmar i veckan på grund av vården av barnet. I praktiken kan det innebära t.ex. högst 6-timmars arbetsdagar eller ungefär 4-dagars arbetsveckor.

Observera att år 2017 kan förlängningen av arbetstiden enligt konkurrenskraftsavtalet inverka på den partiella vårdpenningen om förlängningen genomförs på din arbetsplats genom en förlängning av arbetstiden per vecka.

För att bli beviljad partiell vårdpenning skall föräldern ha anställning eller vara försäkrad enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).

Både mamman och pappan kan beviljas partiell vårdpenning förutsatt att föräldrarna vårdar barnet under olika tider. Partiell vårdpenning kan också betalas till en s.k. distansförälder, dvs. en förälder som inte bor i samma hushåll som sitt barn.

Hur inverkar andra förmåner på vårdpenningen

Partiell vårdpenning kan betalas samtidigt med t.ex. stöd för privat vård av barn eller om barnet har en kommunal dagvårdsplats.

Partiell vårdpenning beviljas inte om föräldern

  • insjuknar och är sjukledig utan avbrott minst 4 veckor (kort sjukfrånvaro inverkar inte på stödet). Rätten till partiell vårdpenning upphör räknat från det att arbetsoförmågan börjar.
  • själv sköter barnet och har hemvårdsstöd
  • får föräldradagpenning samtidigt
  • får flexibel vårdpenning (den andra föräldern kan få flexibel vårdpenning för ett annat barn)
  • har anmält sig som arbetslös arbetssökande
  • är alterneringsledig.

Läs mer