Partiell vårdpenning

Du kan få partiell vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar per vecka på grund av barnavård. Partiell vårdpenning betalas då barnet går i årskurs 1 och 2.

Rätten till partiell vårdledighet grundar sig på arbetsavtalslagen. Partiell vårdledighet beviljas av arbetsgivaren, och du ska därför avtala med din arbetsgivare om ledigheten. FPA beslutar inte om de villkor som gäller din arbetstid. Informera din arbetsgivare om ledigheten senast 2 månader innan den är avsedd att börja.

Vem kan få partiell vårdpenning

Partiell vårdpenning kan betalas till en förälder vars barn går i årskurs 1 och 2. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt, kan partiell vårdpenning betalas också under det år barnet får förskoleundervisning samt under tiden i årskurs 3.

Ett villkor är att arbetstiden i genomsnitt är högst 30 timmar i veckan på grund av vården av barnet. I praktiken kan det innebära t.ex. högst 6 timmars arbetsdagar eller ungefär 4 dagars arbetsveckor.

För att få partiell vårdpenning ska föräldern arbeta i anställnings- eller tjänsteförhållande eller ha en FöPL- eller LFöPL-försäkring.

Både mamman och pappan kan beviljas partiell vårdpenning förutsatt att de sköter barnet under olika tider. Partiell vårdpenning kan även betalas till en s.k. umgängesförälder, dvs. en förälder som inte bor med barnet i samma hushåll.

Hur andra förmåner inverkar

Partiell vårdpenning kan betalas samtidigt med t.ex. privatvårdsstöd eller om barnet är i kommunal dagvård.

Partiell vårdpenning beviljas inte om föräldern inte arbetar därför att han eller hon

  • är sjukledig utan avbrott över 4 veckor (kort sjukfrånvaro inverkar inte på stödet). Rätten till partiell vårdpenning upphör räknat från det att arbetsoförmågan börjar.
  • själv sköter barnet och har hemvårdsstöd
  • får föräldradagpenning samtidigt
  • får flexibel vårdpenning (den andra föräldern kan få flexibel vårdpenning för ett annat barn)
  • har anmält sig som arbetslös arbetssökande
  • studerar på heltid
  • är alterneringsledig.

Läs mer