Partiell vårdpenning

Du kan få partiell vårdpenning om du arbetar högst 30 timmar per vecka på grund av barnavård. Partiell vårdpenning kan betalas till en förälder vars barn går i årskurs 1 och 2.

Partiell vårdledighet beviljas av arbetsgivaren, och du ska därför avtala med din arbetsgivare om ledigheten. Meddela din arbetsgivare om ledigheten senast 2 månader innan den är avsedd att börja.

Vem kan få partiell vårdpenning

Partiell vårdpenning kan betalas till en förälder vars barn går i årskurs 1 och 2. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt, kan partiell vårdpenning betalas också under det år barnet får förskoleundervisning samt under årskurs 3. 

Flexibel vårdpenning kan beviljas om 

  • din genomsnittliga arbetstid är högst 30 timmar i veckan på grund av vården av barnet. I praktiken kan det innebära t.ex. högst 6 timmars arbetsdagar eller ungefär 4 dagars arbetsveckor.
  • du arbetar i anställnings- eller tjänsteförhållande
  • du har en giltig FöPL- eller LFöPL-försäkring.

Båda föräldrarna kan få vårdpenning samtidigt om de sköter barnet under olika tidpunkter. Partiell vårdpenning kan även betalas till en s.k. umgängesförälder, dvs. en förälder som inte bor med barnet i samma hushåll.

Olika familjekonstellationer

Hur andra förmåner inverkar

Partiell vårdpenning kan betalas samtidigt med t.ex. privatvårdsstöd eller om barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Du kan inte få partiell vårdpenning om du

  • insjuknar och är sjukledig över 4 veckor Rätten till flexibel vårdpenning upphör från det att arbetsoförmågan börjar.
  • själv sköter barnet och har hemvårdsstöd
  • får föräldradagpenning samtidigt
  • får flexibel vårdpenning (den andra föräldern kan få flexibel vårdpenning för ett annat barn)
  • har anmält dig som arbetslös arbetssökande
  • du studerar på heltid
  • du är alterneringsledig.

Läs mer