Barnavårdsstöd efter föräldraledigheten | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Barnavårdsstöd

Efter föräldraledigheten kan du ordna barnets vård på olika sätt. Barnet kan delta i kommunal eller privat småbarnspedagogik eller vårdas hemma.

FPA betalar ut följande barnavårdsstöd:

Du kan få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd om barnet inte deltar i kommunal småbarnspedagogik. Flexibel eller partiell vårdpenning kan du få om du arbetar högst 30 timmar per vecka och de övriga villkoren för beviljande av förmånen uppfylls.

Barnavårdsstöden beviljas inte för kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från ingången av kalendermånaden. I minimitiden inräknas båda föräldrarnas sammanhängande perioder med hemvårdsstöd och privatvårdsstöd.

Beräkna med räknaren för vilken tid du kan få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd. Använd den här räknaren om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var 4.9.2022 eller senare.

Vårdledighet för föräldrar som arbetar

Kom överens om vårdledigheten med din arbetsgivare. Meddela din arbetsgivare om ledigheten senast 2 månader på förhand.

Du kan ta ut din vårdledighet i en eller två etapper (per barn). Ledigheten ska vara minst en månad åt gången. Vårdledigheten kan tas ut i flera etapper om du kommer överens om det med din arbetsgivare.

Information om vårdledigheten få du också av din arbetsgivare och ditt fackförbund. Villkoren regleras närmare i kollektivavtalet.

Senast ändrad 29.5.2024