Ersättning av företagshälsovårdskostnader

I regel fyller producenten av företagshälsovårdstjänster på förhand i arbetsgivarens eller företagarens ansökningsblankett om ersättning för företagshälsovård.

De här sidorna innehåller information till producenter av företagshälsovårdstjänster om

Kontaktuppgifter för serviceproducenten

Information om hur företagshälsovård ersätts och hur man söker ersättning samt om de ersättningar som betalats ut ges per telefon eller e-post.

Se kontaktuppgifter.

Läs mer