Företagshälsovård för företagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Företagshälsovård för företagare

Om du är företagare eller lantbruksföretagare kan du om du önskar ordna företagshälsovård för dig själv och få ersättning för den från FPA.

FPA ersätter företagshälsovårdskostnaderna om en företagare eller lantbruksföretagare har en företagarpensionsförsäkring (FöPL) eller en lantbruksföretagarpensionsförsäkring (LFöPL). Ersättning kan också beviljas om

  • FöPL- eller LFöPL-försäkringen har avslutats på grund av arbetsoförmåga medan företagaren har fått rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid. Rätt till ersättningar har även en företagare eller lantbruksföretagare som ansluter sig till företagshälsovården först under perioden med rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid. 
  • en företagare som har ålderspension eller förtida ålderspension betalar frivillig FöPL- eller LFöPL-försäkringspremie och arbetar i ett företag eller fortsätter verksamheten som lantbruksföretagare.

Målet för företagshälsovården är att skapa en sund och säker arbetsmiljö och en välfungerande arbetsgemenskap. Målet är vidare att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar samt att upprätthålla och främja arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga.

Arbetsgivarföretagare

Om du har anställda kan du söka ersättning för dina egna företagshälsovårdskostnader med en ansökan för arbetsgivare samtidigt som du söker ersättning för dina anställdas företagshälsovård. Ersättning ska då sökas per räkenskapsperiod. Läs mer om företagshälsovård som ordnas av arbetsgivaren (Arbetsgivare) och om företagares avtal om företagshälsovård (Samarbetspartner).

Förutsättningar för ersättning

Innan du ordnar med företagshälsovårdstjänster måste du ingå ett avtal med en producent av företagshälsovårdstjänster om hur tjänsterna ska ordnas och vad de ska innehålla. Företagshälsovårdsverksamheten baserar sig på arbetsplatsutredningar där företagshälsovården kartlägger arbetet och förhållandena på arbetsplatsen samt utvärderar deras betydelse för hälsan.

För att du ska få ersättning för företagshälsovårdskostnader måste du och producenten av företagshälsovårdstjänster ha

Vad ersätter FPA?

FPA betalar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för företagares förebyggande företagshälsovård (Arbetsgivare) och sjukvård på allmänläkarnivå (Arbetsgivare) i enlighet med sjukförsäkringslagen.
Kostnaderna för sjukvård ersätts som företagshälsovård bara om företagaren har ingått ett företagshälsovårdsavtal med serviceproducenten som förutom förebyggande företagshälsovård också omfattar sjukvårdstjänster.

FPA kan också ersätta kostnader för resor till företagshälsovården samt kostnaderna för ordnandet av första hjälpen-beredskap (Arbetsgivare) om man vid arbetsplatsutredningen har bedömt vilken beredskap som är nödvändig i arbetet i fråga.

Läs mer

Aktuellt

4 tips om företagarens företagshälsovård

Företagshälsovården hjälper dig att upprätthålla goda arbetsförhållanden och främja din hälsa.

Läs FPA:s tips för företagare
Senast ändrad 27.5.2024