Laboratorieundersökningar

Undersökningshelheten inkluderar ett sakkunnigutlåtande.

Laboratorieundersökningarna omfattar också undersökningar som hör till patologins område. Provtagningen i anslutning till dem ersätts enligt arvodestaxan för tandläkare. I fråga om andra undersökningar som kräver provtagning ingår provtagningen i undersökningen.

Kod   Förkortning Benämning Ersättningstaxa,
euro
1137 S-B12-Vit B12-vitamin 2,00
6372 Pp-BaktNh  Bakterie, nukleinsyra (kvant), tandficka 26,00
3492 Pu-BaktVi2 Bakterie, odling 2 (aerobodling, ytvar från sår) 5,00
4094 Pp-BaktV  Bakterie, odling 6,00
6022 Pp-BaktVi1 Bakterie, odling 1 (anaerob + aerobodling, kvant.) 8,00
6023 Ed-BaktVi1  Bakterie, odling 1 (anaerob + aerobodling, djupa sår) 8,00
1159 -BaktVr  Bakterie, färgning 2,00
1216 S-CRP  C-reaktivt protein 1,00
4594 P-CRP  C-reaktivt protein 1,00
XQ802    Epikutantest 10,00
1358 B-HKR  Erytrocyter, volymandel 1,00
1416 fS-Folaat  Folat 3,00
1467 fB-Gluk  Glukos 1,00
1468 fP-Gluk  Glukos 1,00
1469 fS-Gluk  Glukos 1,00
1471 P-Gluk  Glukos 1,00
1552 B-Hb  Hemoglobin 1,00
3815 S-HCVAb  Hepatit C-virus, antikroppar 5,00
1616 -HSVVi  Herpes simplexvirus, odling 13,00
1628 -CandVi  Jäst, odling 3,00
4814 S-HIVAgAb HI-virus, antigen och antikroppar, kombinationsundersökning 3,00
2013 S-Ca  Kalcium 1,00
4598 P-Ca  Kalcium 1,00
2203 B-La  Sänka  2,00
2218 fB-Leuk  Leukocyter 1,00
2225 B-Diffi  Leukocyter, differentialräkning 2,00
2473 B-PVK  Liten blodbild 1,00
2474 B-PVK+T  Liten blodbild och trombocyter 1,00
XQ800    Prick-test 10,00
2630 - SienNa  Svamp, nativpreparat 4,00
2631 - SienVi  Svamp, odling 6,00
2632 - SienVr  Svamp, färgning 4,00
1731 P-TT  Tromboplastintid 1,00
2783 P-APTT  Tromboplastintid, aktiverad, partiell 1,00
4520 P-TT-INR  Tromboplastintid, INR-svar 1,00
2791 B-Trom  Trombocyter 2,00
3696 B-TVK Fullständig blodbild 2,00
2951 E-ABORh  Blodgrupp, ABO och Rh 3,00

Patologiska undersökningar

Kod Förkortning Benämning Ersättningstaxa, euro
3053 -Syto  Cytologisk undersökning, annan 9,00
4051 Ts-PADpika  Vävnadsprov, snabb preparering 42,00
4054 Ts-PAD-1 Histologisk undersökning av vävnadsprov, 1–3 prover 12,00

4055

Ts-PAD-2  Histologisk undersökning av vävnadsprov, 4 eller fler prover 21,00