Tandvård för frontveteraner och minröjare

På de här sidorna finns information för tandläkare och specialtandtekniker om hur tandvård för frontveteraner och minröjare ersätts.

Taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner omfattar:

Övrig tandvård ersätts enligt arvodestaxan för tandläkare eller arvodestaxan för munhygienister.

Intyg som berättigar till ersättning för tandvård för veteraner

Intyg som berättigar till ersättning för tandvård för veteraner är

  • frontmannatecken
  • fronttjänsttecken
  • fronttecken
  • veterantecken
  • intyg om deltagande i minröjning.

Ersättning betalas inte till personer som har frontmannatecken för utlänningar.

Tandprotetik för frontveteraner

Ersättning för tandprotetiska åtgärder betalas endast till frontveteraner och minröjare.

FPA kan också ersätta helprotesbehandling som frontveteraner och minröjare får av specialtandtekniker. För ersättning krävs att en tandläkare har utfört en munundersökning och utifrån undersökningen ordinerat helprotesbehandling. Ordinationen kan också ges av en tandläkare som arbetar inom den offentliga hälso- och sjukvården. En läkare kan ge en ordination om behovet av behandling är omedelbart och det inte är möjligt att genomföra en tandläkarundersökning. En sådan situation kan till exempel uppkomma när en sängliggande patients helprotes har gått sönder.

Ersättning för det kliniska och det tekniska arbete som ingår i protetiskt arbete ska sökas med separata koder.

Den tandläkare eller specialtandtekniker som utför det kliniska arbetet antecknar på utredningsblanketten, som underlag för ersättning:

  • de åtgärder som ingått i det kliniska och tekniska arbetet med protesen
  • åtgärdskoderna
  • de arvoden som tagits ut per åtgärd. 

Till ansökan om ersättning ska fogas en arbetsbeskrivning som gjorts av tandlaboratoriet.

Planeringen av protesen, arbetsinstruktionerna till tandlaboratoriet och handledningen i hur protesen ska användas och skötas ingår i åtgärderna. FPA betalar ingen separat ersättning för dem.

Om protesen repareras eller en ny protes tillverkas inom en osedvanligt kort tid måste behovet av behandling motiveras i ansökan om ersättning.

Militärskada

Statskontoret betalar för nödvändig tandvård, som behövs på grund av militärskada. Statskontoret ger krigsinvalider en betalningsförbindelse för de vårdåtgärder som det ersätter och ersättningen ska sökas hos Statskontoret. Läs mer om tjänster för krigsinvalider  (valtiokonttori.fi/sv).

Man kan söka ersättning hos FPA för eventuell annan tandvård, som inte omfattas av Statskontorets betalningsförbindelse.

Läs mer