Granskning av receptet

Kom ihåg att i receptet alltid kontrollera

För att kunden ska få läkemedelsersättning måste det som nämns ovan ha antecknats på receptet på ett korrekt sätt.