Förskottsinnehållning på privatvårdsstödet

Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst. I fråga om privata producenter av småbarnspedagogik är förskottsinnehållningen beroende av om serviceproducenten är införd i det förskottsuppbördsregister som Skatteförvaltningen svarar för.

Producenten av småbarnspedagogik är införd i förskottsuppbördsregistret

Om producenten av småbarnspedagogik är införd i förskottsuppbördsregistret får FPA uppgift om detta från företags- och organisationsdatasystemet (FODS)  och verkställer ingen förskottsinnehållning på det privatvårdsstöd som betalas ut. Uppgiften om att en serviceproducent är införd i förskottsuppbördsregistret kontrolleras i samband med utbetalningen av stödet.

Producenten av småbarnspedagogik är inte införd i förskottsuppbördsregistret

Om producenten av småbarnspedagogik inte är införd i förskottsuppbördsregistret verkställer FPA förskottsinnehållning på privatvårdsstödet. Förskottsinnehållningens storlek beror på om producenten av småbarnspedagogik är en privatperson, en sammanslutning eller ett företag.

Se nedan mer detaljerade anvisningar för situationer då producenten av småbarnspedagogik inte är införd i förskottsuppbördsregistret.