Verksamheten inleds

Privata daghem, familjedagvårdare och gruppfamiljedaghem ska göra en anmälan till kommunen om att verksamheten inleds. Anmälan görs till de kommuner i vilka producenten av småbarnspedagogik verkar.

Utifrån anmälan övervakar kommunen producenternas verksamhet. Anmälan är också en förutsättning för att FPA ska betala privatvårdsstöd till producenten av småbarnspedagogik.

Dagvårdare i arbetsavtalsförhållande behöver inte göra en separat anmälan till kommunen. Kommunen godkänner utbetalningen av privatvårdsstöd till en dagvårdare i arbetsavtalsförhållande samtidigt som den handlägger familjens ansökan om stöd för privat vård av barn. Stöd för privat vård av barn söks med utredningsblanketten WH 2r Stöd för privat vård av barn, Dagvårdsproducent (pdf).

Godkännande ges av den kommun som är stödtagarens, det vill säga familjens, hemkommun. Kommunens godkännande behövs i samband med varje nytt arbetsavtal.