Kontaktinformation för producenter av rehabiliteringstjänster

FPA ger råd till alla samarbetspartner per telefon, via skyddad e-post eller via chatt.

Kontaktinformation i fråga om rehabilitering

 • I ärenden som gäller FPA:s servicebeskrivningar för rehabilitering: kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi
 • I ärenden som gäller nyttan av rehabilitering och rapportering av rehabiliteringsresultat: tulos@kela.fi
 • I ärenden som gäller utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen, t.ex. när FPA söker serviceproducenter för projekt, forskningstillstånd samt utvecklingsprojekt: kuntoutushanke@kela.fi

Rehabiliterande psykoterapi

Frågor och anmälningar som gäller processen för att hitta psykoterapeuter samt psykoterapeuters behörigheter: kuntoutuspsykoterapeuttien_patevyydet@kela.fi
I andra frågor som gäller rehabiliterande psykoterapi och vid adressändring: kontakta myndighetslinjen

Terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Skicka terapiavtal, ändringsblanketter, adressändringar, kontaktbegäranden och fritt formulerade meddelanden per e-post till det FPA-försäkringsdistrikt som du har ingått avtal med.

 • Södra försäkringsdistriktet: etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Mellersta försäkringsdistriktet: keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Västra försäkringsdistriktet: lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Östra försäkringsdistriktet: itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Norra försäkringsdistriktet: pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi

Övriga rehabiliteringstjänster

 • Genomförande av rehabiliteringstjänster, t.ex. inhiberande av kurser eller flyttning av perioder, ändringar i antalet kurser och i målgruppen: kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.
 • Ändringar under avtalsperioden för rehabiliteringstjänster, t.ex. strukturella förändringar hos serviceproducenten, ändringar i lokalerna och ändringar hos faktureraren samt ärenden som gäller allvarliga olycksfall: kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.

Datasystem

 • Tekniska frågor som gäller rehabiliteringskurssystemet på extranätet , sökning av serviceproducent och identifiering: kuntoutus_jarjestelmat@kela.fi
 • Teknisk support: tekninentuki@kela.fi, telefonnummer måndag–fredag 7–17: 020 634 7787

Tolkning i samband med rehabilitering

 • Beställning av tolk och genomförande av tolkning: vatu.kuntoutus@kela.fi
 • Allokering av tolkning och kundrespons: kuntoutus_tulkkaus@kela.fi
 • Ändringar i anslutning till tolkningen under avtalsperioden: tulkkaussopimuksenhallinta@kela.fi

Läs mer