FPA:s rehabiliteringsprojekt

Projekt 55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti

Inom projektet 55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti (Projekt för utveckling av rehabiliteringen för arbetslösa i åldern 55–64 år) (2020–2022) prövas och utvecklas en rehabiliteringstjänst för coachning av långtidsarbetslösa samt en modell för hur de ska hänvisas till denna tjänst. Projektet genomförs inom ramen för regeringsprogrammets sysselsättningsprojekt.

Bättre funktionsförmåga genom rehabilitering – identifiera behovet och hänvisa klienten till rehabilitering

Genom informationskampanjen Bättre funktionsförmåga genom rehabilitering informerar FPA om FPA:s rehabiliteringstjänster och om hur man hänvisar klienter till rehabiliteringstjänsterna. Informationskampanjen genomförs 2020.

Försöket med registreringsförfarande

Genom ett försök med registreringsförfarande (2019–2023) utreds om ett registreringsförfarande är ett lämpligt sätt att anordna rehabiliteringstjänster på.

Projektet Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

Inom ramen för projektet Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke (Utvecklingsprojekt för rehabilitering vid funktionella störningargällande rehabilitering vid funktionella störningar) (2018–2021) testas och utvecklas rehabiliteringsmodeller för rehabilitering vid funktionella störningar.

Projektet Opiskeluvalmennus

Inom ramen för projektet Opiskeluvalmennus (Studieträning) (2016–2020) testas och utvecklas en servicemodell som stöder studerande att komma vidare i studierna.

Projektet Mahku

Projektet Mahku (Utveckling av rehabiliteringstjänster för invandrare) (2015–2020) har som mål att utveckla FPA:s rehabiliteringstjänster så att de bättre svarar mot invandrares behov.

Projektet Etäkuntoutus

Genom projektet Etäkuntotuus (Distansrehabilitering) (2015–2020) utvecklas möjligheten att delta i FPA-rehabilitering med hjälp av distansteknik.

Projektet Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi

Inom ramen för projektet Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi (Utvärdering och rapportering av rehabiliteringens effekter) (2018–2020) utvecklas systemet för utvärdering och rapportering av effekterna av FPA-rehabilitering så att det ska svara mot informationsbehovet i dag och i framtiden.