FPA:s rehabiliteringsprojekt

Projektet Muutos III

I projektet Muutos III undersöks de ändringar och reformer som gjorts inom FPA-rehabiliteringen. Projektet genomförs åren 2021–2024.

Projektet Muutos II

I projektet Muutos II (2020–2023) undersöks ordnandet av rehabiliteringstjänster som grundar sig på ett registreringsförfarande samt i vilken mån de nya servicebeskrivningarna förverkligas i FPA:s rehabiliteringstjänster.

Projektet Kuntoutuksen alue-erot

Inom projektet Kuntoutuksen alue-erot (regionala skillnader inom rehabiliteringen) (2020–2022) undersöks hur klienter hänvisas till och i vilken utsträckning de deltar i FPA-rehabilitering samt hurdana regionala skillnader och orsaker till skillnaderna man kan identifiera.

Projektet Kela sote-keskuksissa

Inom projektet Kela sote-keskuksissa (Projektet FPA vid social- och hälsocentralerna) (2020–2022) utvecklas samarbetet mellan FPA och de framtida social- och hälsocentralerna.

Projektet Kela sairaalassa

Inom projektet Kela sairaalassa (Projektet FPA på sjukhus) (2020–2022) utvecklas rehabiliteringssamarbetet mellan FPA och den specialiserade sjukvården.

Projektet 55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti

Inom projektet 55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti (Projektet för utveckling av rehabiliteringen för arbetslösa i åldern 55–64 år) (2020–2023) prövas och utvecklas en rehabiliteringstjänst för coachning av långtidsarbetslösa samt en modell för hur de ska hänvisas till denna tjänst. Projektet genomförs inom ramen för regeringsprogrammets sysselsättningsprojekt.

Försöket med registreringsförfarande

Genom ett försök med registreringsförfarande (2019–2023) utreds om ett registreringsförfarande är ett lämpligt sätt att anordna rehabiliteringstjänster på.

Projektet Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

Inom ramen för projektet Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke (Utvecklingsprojekt för rehabilitering vid funktionella störningargällande rehabilitering vid funktionella störningar) (2018–2022) testas och utvecklas rehabiliteringsmodeller för rehabilitering vid funktionella störningar.