Studier som inletts före 1.8.2011

Den maximala stödtiden för dina studier bestäms enligt den målsatta studietiden för din examen enligt följande:

  • Studier som motsvarar ett läsår, dvs. 60 studiepoäng, berättigar till 9 månaders stöd.
  • Studier som följer på de hela läsåren och som motsvarar ett halvt läsår, dvs. 30 studiepoäng, berättigar till 5 månaders stöd.
  • Då du beräknat stödtiden enligt detta får du den maximala stödtiden genom att addera ytterligare 10 månader.
Examen Studiernas omfattning, studiepoäng Den målsatta tiden, läsår Maximal stödtid, månader
Maximal stödtid, om du avlägger både lägre och högre högskoleexamen
alla universitetsexamina förutom de nedan nämnda 300 5 55
examina vars huvudämne är asiatiska och afrikanska språk och kulturer  300 5 64
magisterexamen i psykologi, musik eller bildkonst 330 5,5 60
medicine eller veterinärmedicine licentiatexamen 360 6 64

 

Examen Studiernas omfattning, studiepoäng Den målsatta tiden, läsår Maximal stödtid, månader
Maximal stödtid, om du avlägger endast lägre eller endast högre högskoleexamen

högre högskoleexamen för utlänningar

90 1,5 24
den vanligaste högre högskoleexamen 120 2 28
högre högskoleexamen i psykologi eller musik 150 2,5 33
lägre högskoleexamen eller högre högskoleexamen i medicin eller veterinärmedicin 180 3 37
kandidatexamen i bildkonst 210 3,5 42

Om du inlett dina studier läsåret 2004–2005 eller tidigare kan du i regel få studiestöd för 55 månader. För vissa högre högskoleexamina är den maximala stödtiden 60 eller 65 månader och för lägre högskoleexamina 33 eller 36 månader.