Handrehabiliteringskurs

En handrehabiliteringskurs lämpar sig för dig, om du har haft en stroke och behöver särskilt stöd för att träna handens funktioner och

 • du är motiverad att träna intensivt och målinriktat
 • det har gått minst 3 månader och högst cirka 3 år sedan du insjuknade
 • det har gått minst 1 månad sedan du återvände hem (eller till ditt servicehus) från vårdenheten
 • du klarar av att fungera tillräckligt självständigt, exempelvis att röra dig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans
 • du orkar delta i det rehabiliteringsprogram som ingår i kursen (ungefär 5 timmar per dag)
 • du kan röra den förlamade armen med viljestyrning och sträcka på handleden och fingerlederna. Innan du söker till kursen ska du ha fått behandling mot eventuell spasticitet eller mot svåra rörelsehämmande smärtor i armen.

Kursen lämpar sig inte för den som

 • har en betydande nedsättning av funktionsförmågan eller gestaltningssvårigheter, stor trötthet eller en svår sjukdom som förhindrar deltagande i kursen
 • har så stora problem med handens funktion att intensiv handträning inte kan genomföras
 • har så svår afasi att den medför problem med att förstå de anvisningar som ges i samband med rehabiliteringen.

Målet för kursen    

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 15 dygn och genomförs i 2 perioder (10 dygn + 5 dygn). Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. En vuxen anhörig eller närstående kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under 3 dygn i slutet av kursens första period.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

 

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i neurologi
 • en sjukskötare eller hälsovårdare
 • två ergoterapeuter
 • en fysioterapeut.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer