Ändring av studiestödet så att det blir tidsbegränsat

Om din studieframgång kräver extra uppföljning kan FPA ändra ditt studiestöd så att det blir tidsbegränsat. Efter perioden med tidsbegränsat stöd ska du ansöka om studiestöd på nytt.

Du kan få studiestöd efter den tid som nämnden angett om du under denna tid avlägger

 • minst 20 studiepoäng och
 • i genomsnitt minst 5,0 studiepoäng per stödmånad.

Den angivna tiden är i regel det läsår då kontrollen av din studieframgång gjordes. Om du under läsåret i fråga lyfter studiestöd i 9 månader ska du under denna tid avlägga minst 45 studiepoäng.

Du kan också annullera eller betala tillbaka studiestöd, varvid kravet på prestationer inom den angivna tiden sjunker. Du måste ändå alltid avlägga minst 20 studiepoäng under läsåret, oberoende av antalet stödmånader.

Om du inte studerar tillräckligt inom den angivna tiden

Om du inte avlägger tillräckligt med studiepoäng inom den angivna tiden, kan du inte beviljas studiestöd efter att tidsfristen löpt ut. Du kan få studiestöd på nytt när du avlagt

 • minst 20 studiepoäng sedan början av det läsår för vilket det tidsbegränsade stödet beviljats
 • i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad.
 • Du kan få stöd också efter den angivna tiden, om du efter denna tid genomför nya studier som omfattar minst 20 studiepoäng.

Du kan få studiestöd på nytt, trots att du inte har tillräckligt med studiepoäng, om dina studier under perioden har fördröjts av ett godtagbart skäl. Redogör för orsaken i din ansökan.

Gör så här om du inte studerat tillräckligt inom den utsatta tiden

Om du inom den angivna tiden inte avlägger tillräckligt många studiepoäng kan du antingen betala tillbaka studiestöd eller avlägga de studiepoäng som fattas utan studiestöd. Gör exempelvis så här:

Du har inte avlagt tillräckligt med studiepoäng under läsåret 2019–2020. Därför får du i oktober 2020 ett brev med begäran om utredning av studieframgången. Du besvarar begäran om utredning, men FPA gör ditt studiestöd tidsbegränsat eftersom din utredning inte är fullt tillräcklig. Du bör under läsåret 2020–2021 avlägga minst 20 studiepoäng och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad. Läsåret 2020–2021 lyfter du studiestöd i 9 månader och du måste därför avlägga minst 45 studiepoäng under läsåret. Du avlägger dock bara 37 studiepoäng under läsåret 2020–2021.

Du har följande alternativ:

 1. Du betalar tillbaka två stödmånader för läsåret 2020–2021. Prestationskravet sjunker till 35 studiepoäng. Du kan ansöka om studiestöd med en ny ansökan.
 2. Efter den angivna tiden (31.5.2021) avlägger du minst 8 studiepoäng utan studiestöd. Då har du avlagt de 45 studiepoäng som krävdes från början av läsåret 2020–2021.  Du kan ansöka om studiestöd med en ny ansökan.
 3. Efter den angivna tiden (31.5.2021) avlägger du minst 20 studiepoäng utan studiestöd. Du kan ansöka om stöd med en ny ansökan.

Lägre och högre högskoleexamen

Om du avlägger lägre och högre högskoleexamen vid ett universitet och ditt studiestöd ändrats så att det blivit tidsbegränsat i samband med uppföljningen av hur dina studier för den lägre högskoleexamen framskridit, anses du ha gjort tillräckliga framsteg i dina studier när du avlagt den lägre högskoleexamen. Du kan alltså beviljas studiestöd för att avlägga högre högskoleexamen även om du inte uppfyllt de prestationskrav som ställdes i samband med uppföljningen av studieframgången. Du måste ändå ha stödmånader kvar.

I regel måste du ansöka om studiestöd på nytt. Läs mer om stöd för universitetsstudier i två steg.

Ansök på nytt om studiestöd

Du måste ansöka om studiestöd på nytt när

 • perioden med tidsbegränsat stöd tar slut och du har avlagt tillräckligt med studiepoäng under denna tid eller
 • perioden med tidsbegränsat stöd är slut och du har avlagt tillräckligt med studiepoäng efter denna tid eller
 • perioden med tidsbegränsat stöd tar slut eller har tagit slut och du inte har avlagt tillräckligt med studiepoäng, men studierna har fördröjts av ett godtagbart skäl. Redogör för orsaken i din ansökan.

Du kan få stöd på nytt från början av den månad då du avlagt det antal studiepoäng som krävs. Stödet kan beviljas tidigast från början av den månad ansökan inkommer.

 1. Ansök om studiestöd i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil ID).
 2. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur mycket du får i stöd.
Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet  (OT 15r). Du kan skicka pappersblanketten till FPA per post eller lämna in den till närmaste FPA-serviceställe eller servicepunkter.