Lägre och högre högskoleexamen | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Lägre och högre högskoleexamen

Även om du har antagits för att avlägga lägre och högre högskoleexamen, får du först studiestöd för lägre högskoleexamen enligt dess omfattning. När du avlagt lägre högskoleexamen kan du få studiestöd för högre högskoleexamen, tidigast från början av månaden efter att du avlagt examen.

Du behöver i regel inte lämna in en ny ansökan efter att ha avlagt lägre högskoleexamen. Universitetet meddelar FPA att du avlagt lägre högskoleexamen. Efter det beviljar FPA dig oftast automatiskt studiestöd för att avlägga högre högskoleexamen, om du har stödtid kvar.

Kom ihåg att meddela FPA om du inte fortsätter dina studier.

När ansöker man om studiestöd för högre högskoleexamen?

I följande situationer måste du ansöka om studiestöd när du ska avlägga en högre högskoleexamen:

  • Du avlägger lägre högskoleexamen under de sista maximistödsmånaderna. Då kan utbetalningen ta slut innan FPA fått uppgifter från universitetet om att du avlagt din examen. I så fall får du från FPA ett betalningsmeddelande med anvisningar om hur du söker stödet.
  • Du avlägger lägre högskoleexamen efter maximistödtidens slut.
  • Ditt studiestöd har dragits in av någon annan anledning.

Hur ansöker man om studiestöd för högre högskoleexamen?

  1. Ansök om studiestöd i MittFPA med ett meddelande om förändringar gällande studiestödet.
  2. Välj punkterna ”Jag meddelar någon annan förändring eller ansöker om tilläggsstöd” och ”Min ansökan gäller högre högskoleexamen efter avlagd lägre högskoleexamen”. Om det inte går att välja Meddelande om förändring, välj Ansökan om studiestöd.
  3. I e-tjänsten kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet OT 15r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Du kan få studiestöd tidigast från

  • början av den följande månaden efter den månad då du avlade lägre högskoleexamen
  • från början av den månad då ansökan inkom.

Exempel

Om du avlägger lägre högskoleexamen i mars kan du från början av april få studiestöd för att avlägga högre högskoleexamen. Ansökan ska vara hos FPA senast i slutet av april.
Senast ändrad 28.9.2023