Indragning av studiestödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Indragning av studiestödet

Ditt studiestöd dras in från och med 1.1 om du inte svarar på begäran om utredning eller om vi inte kan godta de orsaker som du har framfört till att dina studier har fördröjts.

Du kan få studiestöd på nytt efter indragningen när du har tillräckligt med studieprestationer. I beslutet om indragning anges antalet studieprestationer som krävs.

Om du vill få studiestöd på nytt efter att stödet har dragits in måste du lämna in en ny ansökan.

Du kan få studiestöd på nytt efter indragningen också i det fall att du har en godtagbar orsak till att du inte har uppfyllt kravet på studieprestationer efter att stödet drogs in. Ansök om studiestöd på nytt och ange orsaken till den långsamma studietakten i din ansökan.

Du kan få studiestöd på nytt efter indragningen när åtminstone det ena av följande villkor uppfylls:

  • Du har avlagt i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad under hela studietiden.
  • Du har efter indragningen av studiestödet avlagt nya studier som omfattar minst 20 studiepoäng.

Om ditt studiestöd har dragits in på grund av att du har avlagt mindre än 20 studiepoäng under uppföljningsläsåret kan du få stöd på nytt först när du efter indragningen avlagt nya studier som omfattar minst 20 studiepoäng.

Om du vill få studiestöd på nytt efter att stödet dragits in måste du lämna in en ny ansökan.

Du kan få studiestöd på nytt efter indragningen också i det fall att du har en godtagbar orsak till att du inte har avlagt tillräckligt med studiepoäng efter att studiestödet drogs in. Ansök om studiestöd på nytt och ange orsaken till den långsamma studietakten i din ansökan.

Lägre och högre högskoleexamen vid universitet

Om du avlägger lägre och högre högskoleexamen vid ett universitet och ditt studiestöd har dragits in i samband med uppföljningen av dina studier för den lägre högskoleexamen anses du ha gjort tillräckliga framsteg när du har avlagt den lägre högskoleexamen.

Du kan alltså beviljas studiestöd för att avlägga högre högskoleexamen även om du inte har avlagt tillräckligt många studiepoäng. Du måste dock ha stödmånader kvar.

Om du vill få studiestöd på nytt efter att stödet har dragits in måste du lämna in en ny ansökan. Läs mer om studiestöd för lägre och högre högskoleexamen.

Så här ansöker du om studiestöd på nytt

  1. Ansök om studiestöd på nytt med ett meddelande om förändringar gällande studiestöd i MittFPA.
  2. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur mycket du får i stöd.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar - Studiestöd OT 15r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Stödet kan beviljas tidigast från ingången av den månad då ansökan inkommit. Om du bedriver högskolestudier kan du få stöd på nytt från början av den månad då du har avlagt det antal studiepoäng som krävs.

Retroaktiv indragning och återkrav av studiestöd

Om vi överväger att dra in ditt studiestöd retroaktivt, informerar vi dig om saken i den begäran om utredning som vi skickar till dig. Med retroaktiv indragning avses att du i efterhand kan förlora studiestöd som redan har betalats för studierna i fråga. Då blir vi i regel tvungna att återkräva det felaktigt utbetalda studiestödet.

Det är dock sällsynt med retroaktiv indragning och retroaktivt återkrav av studiestöd i samband med uppföljningen av studieframgången.

Om du studerar på andra stadiet kan ditt studiestöd dras in retroaktivt om du har mycket litet studieprestationer och du inte ens har haft för avsikt att studera.

Om du studerar vid en högskola kan ditt studiestöd dras in retroaktivt, om båda följande villkor uppfylls:

  • Du har under det föregående läsåret avlagt i medeltal mindre än 1 studiepoäng per stödmånad.
  • Du har inte haft för avsikt att studera utan har till exempel jobbat i stället.

Vilket annat stöd kan du få om studiestödet dras in?

Om ditt studiestöd har dragits in på grund av otillräcklig studieframgång, kan du ha rätt till grundläggande utkomststöd. Det är ett stöd som beviljas i sista hand. Läs mer om det grundläggande utkomststödet.

 

Senast ändrad 23.2.2024