Ändring av studiestödet så att det blir tidsbegränsat | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ändring av studiestödet så att det blir tidsbegränsat

Om vi bedömer att din studieframgång kräver extra uppföljning, kan vi bli tvungna att ändra ditt studiestöd så att det blir tidsbegränsat.

Under tiden med begränsat stöd ska du avlägga tillräckligt med studier för att kunna få studiestöd också efter att tiden har löpt ut.

Utbetalningen av studiestöd fortsätter inte automatiskt efter den angivna tiden utan du måste ansöka om stödet på nytt.

I ditt studiestödsbeslut anges det antal studieprestationer som du ska genomföra under en viss tid. Om du vill få studiestöd efter den angivna tiden måste du ansöka om stödet på nytt.

Om dina studier inte framskrider tillräckligt under den angivna tiden, kan vi inte bevilja dig studiestöd efter att tiden har löpt ut.

Även om antalet studieprestationer inte är tillräckligt kan du få studiestöd på nytt, om dina studier under den angivna tiden har fördröjts av en godtagbar orsak . Ange orsaken till den långsamma studietakten när du ansöker om studiestöd på nytt efter perioden med

Om du inte avlägger tillräckligt med studiepoäng inom den angivna tiden kan vi inte bevilja dig studiestöd efter att tiden har löpt ut. Perioden med tidsbegränsat stöd är i regel det läsår då vi genomförde uppföljningen av din studieframgång.

Du kan få studiestöd på nytt när båda följande villkor uppfylls:

  • Du har avlagt minst 20 studiepoäng sedan början av det läsår för vilket det tidsbegränsade stödet beviljades.
  • Du har avlagt i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad.

Ansök om studiestöd på nytt efter att perioden med tidsbegränsat studiestöd har gått ut.

Även om antalet studiepoäng inte är tillräckligt kan du få studiestöd på nytt, om dina studier under den angivna tiden har fördröjts av en godtagbar orsak. Ange orsaken till den långsamma studietakten när du ansöker om studiestöd på nytt efter perioden med tidsbegränsat stöd.

Du kan också annullera studiestöd, och då minskar prestationskravet med 5 studiepoäng per återbetalad stödmånad under perioden med tidsbegränsat stöd. Du måste dock alltid avlägga minst 20 studiepoäng per läsår, oberoende av antalet stödmånader.

Studier efter perioden med tidsbegränsat stöd

Om perioden med tidsbegränsat studiestöd har gått ut och du inte har avlagt tillräckligt med studiepoäng, kan du få studiestöd på nytt på något av följande sätt:

  • genom att betala tillbaka studiestöd
  • genom att avlägga de studiepoäng som fattas utan studiestöd
  • genom att avlägga nya studier som omfattar minst 20 studiepoäng efter att den angivna tiden har löpt ut.

Ansök sedan om studiestöd på nytt.

Exempel på tidsbegränsat studiestöd – högskolestuderande

En studerande har inte avlagt tillräckligt med studiepoäng under läsåret 2021–2022. Hen får därför en begäran om utredning av studieframgången i oktober 2022. Den studerande svarar på begäran om utredning, men FPA ändrar studiestödet så att det blir tidsbegränsat, eftersom FPA bedömer att den studerandes studieframgång kräver extra uppföljning. Den studerande måste därför under läsåret 2022–2023 avlägga minst 20 studiepoäng och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad för att studiestöd kan beviljas efter perioden med tidsbegränsat stöd.

Den studerande lyfter studiestöd i 9 månader och måste därför avlägga minst 45 studiepoäng under läsåret 2022–2023. Hen får dock ihop bara 37 studiepoäng. Den studerande har två alternativ:

  1. Hen kan betala tillbaka studiestödet för två stödmånader för läsåret 2022–2023. Då sjunker prestationskravet till 35 studiepoäng och den studerande kan ansöka om studiestöd på nytt.
  2. Hen kan efter den angivna tiden (31.5.2023) avlägga minst 8 studiepoäng utan studiestöd. Då har hen avlagt de 45 studiepoäng som krävs från början av läsåret 2022–2023 och hen kan ansöka om stöd på nytt.

Lägre och högre högskoleexamen vid universitet

Om du avlägger lägre och högre högskoleexamen vid ett universitet och ditt studiestöd har ändrats så att det blivit tidsbegränsat till följd av uppföljningen av dina studier för den lägre högskoleexamen, anses du ha gjort tillräckliga framsteg när du har avlagt den lägre högskoleexamen. Du kan alltså beviljas studiestöd för att avlägga högre högskoleexamen även om du inte har uppnått det målsatta antalet studiepoäng. Du måste dock ha stödmånader kvar.

Om du vill få studiestöd på nytt ska du ansöka om det efter att perioden med begränsat stöd har gått ut. Läs mer om studiestöd för lägre och högre högskoleexamen.

Så här ansöker du om studiestöd på nytt

  1. Ansök om studiestöd med ett meddelande om förändringar gällande studiestöd i MittFPA.
  2. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar - Studiestöd OT 15r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Du kan få stöd på nytt från början av den månad då du avlagt det antal studieprestationer som krävs. Stödet kan dock beviljas tidigast från ingången av den månad då ansökan inkommit.

Senast ändrad 15.1.2024