Studielånskompensationens belopp

Studielånskompensationen är 40 procent av den del av ditt studielån som överstiger 2 500 euro. Du ska alltså ha ett studielån på över 2 500 euro för att kunna få kompensation.

Studielånskompensationen har ett maximibelopp. Du kan också lyfta mera lån per månad eller läsår än vad som beaktas i studielånskompensationen. Då får du kompensation till maximibeloppet, men inte för den överstigande delen.

Vi beaktar endast studielån som är statsgaranterat enligt lagen om studiestöd.

Du får studielånskompensation för studielån som du lyft under högskolestudier som leder till examen och studierna måste ha börjat 1.8.2014 eller senare. Räntor som lagts till lånekapitalet räknas inte med i lånebeloppet. Eventuella studielån som du tidigare fått för studier på andra stadiet räknas inte heller med.

Om du betalar tillbaka delar av ditt studielån under studietiden minskar det på studielånskompensationens belopp. Det lönar sig alltså inte att börja betala tillbaka sitt studielån innan terminen då man avlägger sin examen har tagit slut.

Du kan använda beräkningsprogrammet för att uppskatta hur mycket du kan få i studielånskompensation.

Maximibelopp

Studielånskompensationen har ett maximibelopp som baserar sig på omfattningen av den examen som du avlägger.

Lägre + högre högskoleexamen eller enbart högre högskoleexamen som du avlägger i Finland

Examens omfattning, sp
Lånets maximibelopp som beaktas, euro Maximibeloppet av studielånskompensation, euro
300 18 000 6 200
330 20 000 7 000
360 21 600 7 640
Yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen som du avlägger i Finland
Examens omfattning, sp Lånets maximibelopp som beaktas, euro Maximibeloppet av studielånskompensation, euro
180 10 800 3 320
210 12 800 4 120
240 14 400 4 760
270 16 400 5 560

Om du avlagt din högskoleexamen utomlands är maximibeloppet av studielånskompensation högre än om du avlagt examen i Finland. Om du utomlands avlägger en högre högskoleexamen vars målsatta tid för avläggande av examen är till exempel fem läsår,

  • är maximibeloppet för lånet 31 500 euro och
  • maximibeloppet för studielånskompensation är 11 600 euro.

Maximibeloppet för studielånskompensationen beräknas så, att för ett läsår beaktas lån för nio månader och för en termin beaktas lån för fem månader. Det lånebelopp som maximalt beaktas vid kompensationen är

  • 400 euro/mån. för en examen som avläggs vid en finländsk högskola
  • 700 euro/mån. för en examen som avläggs vid en utländsk högskola.

Det har dock ingen betydelse hur stora studielånsrater du lyfter eller när du lyfter dem. Vi beaktar alla studielån som lyfts under högskolestudierna till sitt fulla belopp men i fråga om det sammanlagda beloppet högst upp till det maximala lånebeloppet.

Exempel

En studerande har inom tidsfristen avlagt en yrkeshögskoleexamen som omfattar 210 studiepoäng. Vid slutet av den termin då han får ut sin examen har han ett studielån på 16 020 euro. Från denna summa subtraheras de lån han lyft för studier på andra stadiet före högskolestudierna (4 400 euro) och de räntor som kapitaliserats, dvs. lagts till kapitalet under högskolestudierna (440 euro). Som studielån som lyfts under högskoletiden återstår 11 180 euro.

Det lånebelopp som motsvarar den målsatta tiden för examen (3,5 läsår) är (3,0 läsår x 9 mån./läsår + 5 mån) x 400 €/mån. = 12 800 euro. Studielånskompensationens storlek beräknas likväl utgående från det personliga lånebeloppet eftersom det är mindre. Studielånskompensationen är (11 180 euro – 2 500 euro) x 40 % = 3 472 euro.

Utbetalning

FPA betalar studielånskompensationen oftast direkt till banken. FPA betalar alltså av på ditt studielån med studielånskompensationens belopp.

Kompensationen kan betalas ut på annat sätt i följande situationer:

  • Om FPA i egenskap av borgensman har betalat dina studielån till banken amorterar studielånskompensationen alltid först av på de studielån som är föremål för indrivning hos FPA.
  • Om du har studielån hos flera banker eller på flera skuldebrev amorterar studielånskompensationen på det största lånet.
  • Om du inte har studielån som är föremål för indrivning hos FPA och du också betalat tillbaka alla lån du hade hos banken, betalar FPA studielånskompensationen till dig. 

Det lönar sig inte för dig att betala tillbaka på ditt studielån under studietiden och inte heller under den termin då du utexamineras. Om du betalar tillbaka på ditt lån före utgången av den termin då du tar ut din examen minskar detta på studielånskompensationens belopp. Vårterminen slutar 31.7 och höstterminen 31.12.

Beskattning

Du betalar inte skatt på studielånskompensationen.