Så här ansöker du om studielånskompensation

Oftast behöver du inte själv ansöka om studielånskompensation. När du avlagt din högskoleexamen sänder FPA ett beslut om studielånskompensation till dig före slutet av följande termin.

Kom ihåg!

Om du vill ha studielånskompensation på basis av en lägre högskoleexamen vid universitet måste du ansöka om den själv.

Du ska meddela FPA om du avlagt en högskoleexamen utomlands. Om du vill ha studielånskompensation för en lägre högskoleexamen som du avlagt utomlands måste du både meddela FPA om din examen och ansöka om studielånskompensationen.

FPA fattar beslutet om din studielånskompensation efter att ha fått uppgifter från banken om beloppet på ditt studielån. Det lönar sig inte att söka studielånskompensation före det.

 • för examina som avlagts under vårterminen: besluten fattas vanligen i november
 • för examina som avlagts under höstterminen: besluten fattas vanligen i april

Om du inte haft studielån under dina högskolestudier sänder FPA inte något beslut till dig. Det är ändå möjligt att du förbrukat din rätt att få studielånskompensation. Kontrollera dina uppgifter i MittFPA.

Exempel

Om du avlagt en högskoleexamen i maj 2021 får du ett beslut om kompensationen senast i december 2021.

Lägre högskoleexamen vid universitet

Om du avlägger lägre högskoleexamen vid universitet kan du själv avgöra ifall du ansöker om studielånskompensation eller om du utnyttjar kompensationen först när du avlägger högre högskoleexamen.

 1. Fyll i blanketten ansökan om studielånskompensation OT 30r (pdf).
 2. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 3. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

Du måste söka studielånskompensationen inom två år från att du avlagt lägre högskoleexamen. Om du avlagt en lägre högskoleexamen t.ex. 24.5.2020 ska ansökan vara hos FPA senast 24.5.2022.

Det lönar sig att söka studielånskompensation i följande situationer:

 • Du avlägger enbart lägre högskoleexamen.
 • Du tar en paus från dina studier vilket gör att du inte hinner avlägga högre högskoleexamen inom tidsfristen.
 • Du är osäker på om du kommer att avlägga högre högskoleexamen och när du gör det.
 • Du avlägger en lägre högskoleexamen utomlands och en högre högskoleexamen i Finland. Din studielånskompensation kan vara större på basis av lägre högskoleexamen.

Det lönar sig inte att söka studielånskompensation i följande situationen:

 • Du tänker avlägga högre högskoleexamen inom tidsfristen och lyfter studielån också under den tiden. Din studielånskompensation är större om du sparar den till den högre högskoleexamen.

Tiden då du avlägger en lägre högskoleexamen förbrukar tidsfristen under vilken du ska avlägga högre högskoleexamen.

Högskoleexamen utomlands

Om du avlagt en högskoleexamen utomlands ska du meddela FPA om det inom två år från att du avlagt examen. Om du t.ex. avlagt examen 24.5.2020 ska meddelandet vara hos FPA senast 24.5.2022.

 1. Fyll i blanketten Anmälan om examen som avlagts vid en utländsk läroinrättning OT 29r (pdf).
 2. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 3. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA. Du får beslutet när FPA fått uppgifter från banken om beloppet på ditt studielån.

Om du avlagt en lägre högskoleexamen utomlands ska du ange också det. Efter det kan du avgöra om du söker studielånskompensation för denna examen eller om du vill använda kompensationen först senare när du avlägger högre högskoleexamen. Sök studielånskompensation med blanketten om studielånskompensation OT 30r (pdf) inom två år efter att du avlagt lägre högskoleexamen.

Om du använder studielånskompensationen i samband med en högre högskoleexamen ska du anmäla examen till FPA inom 2 år från att du avlagt den. Gör det med blankett OT 29r (pdf). Ansökningsblanketten OT 30r behövs inte då det är fråga om en högre högskoleexamen.

Om du får ett nekande beslutsförslag

Du får ett nekande beslutsförslag om studietiden varit för lång eller om lånebeloppet är för litet. Om du får ett nekande beslutsförslag kan du inom en viss tid be att ditt ärende behandlas på nytt och till exempel utreda orsakerna till att dina studier fördröjts. När din begäran om ny behandling behandlats får du ett nytt beslut om din rätt till studielånskompensation. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga beslutet  till besvärsnämnden för studiestöd.

Läs mer