Distanstolkning

Tolktjänst kan förutom som tolkning på plats också ordnas som distanstolkning om distanstolkning lämpar sig för tolkningsuppdraget och du har rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Korta tolkningsuppdrag

Distanstolkning som FPA ordnar är avsedd för korta tolkningsuppdrag såsom telefontolkning. Via distanstolkning kan man till exempel boka tid och sköta ärenden hos myndigheter och i andra tjänster.

Distanstolkning lämpar sig inte för jobb- och andra möten eller föreningssammankomster. De här sammankomsterna räcker längre och innehållet mera krävande, och för att kunna tillhandahålla tolktjänst av hög kvalitet i dessa situationer förutsätts att tolken är närvarande på ort och ställe.  

Du kan använda distanstolkning via till exempel din egen smarttelefon eller pekplatta. Om du inte har lämplig apparatur kan du ansöka om det hos FPA.

Läs mer