Upphandling av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

I fråga om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning gäller upphandlingen tillhandahållande av tolktjänst för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Tolkningen kan ordnas som tolkning på plats eller som distanstolkning.

FPA inleder upphandlingsomgångarna gällande tolktjänsten i allmänhet på våren i februari–maj, och då publiceras materialet för anbudsförfrågan. Upphandlingsbesluten blir i allmänhet klara senast på hösten, och då underrättar FPA dem som deltagit i anbudsförfarandet om resultatet.

Handikappförmånsgruppen vid FPA:s juridiska enhet ansvarar för upphandlingen av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. De nuvarande avtalen är i kraft 20.1.2021–31.12.2022.

FPA har rätt att förlänga avtalet med två optionsperioder på ett år för tiden 1.1–31.12.2023 och 1.1–31.12.2024.

Upphandlingsförfaranden

Vid upphandlingen av tolktjänsten används följande upphandlingsförfaranden:

  • öppet förfarande
  • direktupphandling.

FPA meddelar upphandlingar av tolktjänst elektroniskt på Hilma (hankintailmoitukset.fi) och i Hanki-tjänsten (hanki-palvelu.fi). Med undantag av direktupphandlingar finns anbudsförfrågningarna endast att tillgå via Hanki-tjänsten.

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning upphandlas genom ett ramavtal och avtalsperioden börjar i regel från början av året efter upphandlingen. Avtalsperioden är i regel 2 år, och avtalet innehåller möjligheten att förlänga avtalet med optionsperioder för de 2 följande åren.

Serviceproducenterna kan ställa frågor om upphandlingen av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning per e-post till adressen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Läs mer