Räkningar som täcks med grundläggande utkomststöd

När du ansöker om grundläggande utkomststöd för andra grundutgifter måste du lämna in tillhörande verifikat, t.ex. räkningar, till FPA.

Skicka in kopior av räkningarna i samband med ansökan och spara originalen själv. I den elektroniska ansökan duger till exempel ett foto av räkningen som tagits med mobilen. Kom ihåg att ta en bild av och lämna in alla sidor av räkningen.

De räkningar som du skickat tillsammans med ansökan syns i beslutet om utkomststöd. Räkningarna beaktas alltid i utkomststödet för den månad under vilken räkningarnas förfallodag infaller. Den summa som anges på räkningen betalar FPA i regel till dig, och sedan sköter du om att räkningen blir betald.

Räkningar kan också betalas direkt till faktureraren, t.ex. till ett elbolag eller försäkringsbolag. Om du vill att FPA betalar dina räkningar för dig ska du på varje räkning skriva Betalas till faktureraren. När FPA betalar dina räkningar blir det belopp som betalas in på ditt bankkonto mindre.

Grundläggande utkomststöd kan inte beviljas för att täcka indrivningskostnader eller dröjsmålsavgifter.

Så här lämnar du in räkningar i efterhand

  1. Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd kan du lämna in räkningarna senare, förutsatt att de förfaller till betalning under den tid som beslutet gäller. I beslutet anges det för vilka utgifter du kan lämna in räkningar.
  2. Lämna in räkningarna via e-tjänsten. Logga in på www.fpa.fi/etjanst. Fotografera eller skanna in räkningarna.
  3. Om du skickar in räkningar per post i efterhand, ska du bifoga FPA:s blankett Följebrev för utgifter (TO3r). Om du inte har något följebrev att lägga till ska du anteckna din personbeteckning på räkningarna. Då kopplas de ihop med dina ansökningsuppgifter hos FPA. Om du vill att räkningarna betalas direkt till faktureraren ska du skriva Betalas till faktureraren på dem.
  4. Om du beviljas utkomststöd för räkningar som har lämnats in i efterskott skickar FPA dig ett betalningsmeddelande.
  5. Om räkningar som lämnats in senare inte godkänns i samband med utkomststödet får du ett separat beslut om detta. Ett separat beslut meddelas också om bara en del av en räkning kan beaktas.

Läs mer