Korvausperusteet | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Korvausperusteet

Todistus ambulanssin tarpeellisuudesta

Kiireellisissä ensihoidon tilanteissa ambulanssin tarpeen arvioi hätäkeskus tai ensihoidon kenttäjohtaja.

Kiireettömissä sairaankuljetustehtävissä ambulanssin tarpeen arvioi terveydenhoitolaitoksessa työskentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö. Jos asiakkaan terveydentila edellyttää ambulanssia, merkitään SV 210 lomakkeelle tai vastaaviin vähimmäistietoihin "x Terveydentila edellyttää kuljetusta ambulanssilla" sekä kirjataan tieto siitä, mikä terveydenhuollon yksikkö ambulanssin tarpeen on arvioinut. Jos terveydenhoitolaitoksessa arvioidaan asiakkaan tila sellaiseksi, että asiakas olisi hänen terveydentilaansa vaarantamatta voitu kuljettaa esimerkiksi taksilla, myönnetään matka kuten se olisi tehty esimerkiksi taksilla, vaikka kuljetus olisikin suoritettu tosiasiallisesti ambulanssilla.

Sairaankuljetuksen taksa

Korvausta myönnetään enintään vahvistetun taksan mukaisesti. Korvausperusteena on valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten taksoista. Asetuksessa on vahvistettu ylimmät sallitut korvaustaksat.

Ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen korvaustaksa muodostuu lähtömaksun, kilometrimaksun, toisen ensihoitajan lisämaksun ja odotusajan maksun korvausperusteesta.

Lisämaksu

Toisesta ensihoito- tai kuljetustehtävään osallistuvasta ensihoitajasta saa periä lisämaksua ensimmäiseltä tunnilta ja tunnin ylittävältä ajalta jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Toisen ensihoitajan aika lasketaan auton lähtöajasta sijoituspaikalta kuljetustehtävän päättymisaikaan.

Odotusaikamaksu

Odotusaikamaksua saa periä tunnin ylittävältä yhtäjaksoiselta odotusajalta jokaiselta alkavalta neljännestunnilta. Odotusaikamaksu korvataan, kun ambulanssi odottaa potilaan jatkohoitopaikkaan kuljettamista. Tällöin ei saa periä uutta lähtömaksua. 

Lisäpaikalla oleva potilas

Jos paaripotilaita on useampi kuin yksi, jokaisesta paaripotilaasta saa periä lähtömaksun erikseen. Kuljetuksessa mukana olevasta istuvasta potilaasta saa periä lisämaksun.

Jokaisesta lisäpaikalla olevasta potilaasta on tehtävä Kelaan erillinen selvitys- ja korvaushakemus lomakkeella SV 210 ja jokaiselta asiakkaalta peritään suorakorvausmenettelyssä omavastuuosuus. Samaan kuljetukseen liittyvät korvaushakemukset toimitetaan Kelaan samanaikaisesti.

Useita ambulansseja tai muita ajoneuvoja kohteessa

Jos kohteeseen on mennyt useita ambulansseja, matkakorvaus myönnetään vain asiakasta kuljettaneen ajoneuvon tai ensihoitoa antaneen ambulanssin perimistä kustannuksista. Tämä edellyttää myös muiden korvausedellytysten täyttymistä.

Jos asiakas siirretään kesken kuljetuksen toiseen ambulanssiin, kustannukset korvataan enintään niiden kustannusten mukaisesti, mikä matkasta olisi syntynyt, jos se olisi tehty yhdellä ambulanssilla.

Korotus sairaankuljetuksen korvaustaksoihin ja muutos ensihoidon tilitysmenettelyyn

1.1.2024 alkaen sairaankuljetuksen korvaustaksoja korotetaan 10,7 %. Lisäksi ensihoidon tilitysmenettely muuttuu tehtävän ”hoito kohteessa” osalta. Lue lisää tiedotteesta.

Lue lisää