Rajoitukset korvausmenettelyssä | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Rajoitukset korvausmenettelyssä

Korvausta ei makseta sairausvakuutuslain perusteella:

  • laitoshoitopotilaiden tai julkiseen terveydenhuollon yksikköön sisäänkirjoitettujen asiakkaiden kustannuksista
  • koulutapaturmista johtuvista kustannuksista
  • julkisen terveydenhuollon määräämästä M1 kuljetuksen kustannuksista

Liikennevahinko- ja työtapaturmatilanteissa matkakorvausta tulee hakea asiakkaan vakuutusyhtiöltä. Ensisijainen korvauksen maksaja on tällöin vakuutusyhtiö. Asiakas ei näissä tilanteissa maksa sairausvakuutuslain mukaista omavastuuta.

Jos asiakas on saanut vakuutusyhtiöltä lakisääteisen työtapaturma- tai liikennevakuutuksen tai ammattitautilain perusteella korvauspäätöksen ja hänet on viety tutkimukseen tai hoitoon saman vamman tai sairauden vuoksi, palveluntuottaja ei voi hakea korvausta suorakorvausmenettelyllä.

Palveluntuottajan tulee ohjata asiakasta hakemaan korvausta vakuutusyhtiöstä. Asiakkaalla on oikeus kuitenkin hakea korvausta myös Kelasta.

Suorakorvausmenettelyllä ei voida korvata kustannuksia, jotka kunta maksaa maksusitoumuksella toimeentulotukena asiakkaan puolesta.

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?