Näin ensihoidon palveluntuottaja tekee tilityksen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Näin ensihoidon palveluntuottaja tekee tilityksen

Palveluntuottaja hakee korvausta tekemällä tilityksen Kelaan. Tilitys pitää tehdä 2 kuukauden kuluessa ensihoito- tai sairaankuljetustehtävästä.

Palveluntuottajan pitää toimittaa Kelaan asiakas- ja matkakohtaiset tiedot sekä tilitys matkakustannuksista.

Asiakas- ja matkakohtaiset tiedot

Jos palveluntuottajalla on käytössä sähköinen sovellus, johon kirjautuvat lomakkeen SV 210 vähimmäistietoja vastaavat tiedot, palveluntuottaja voi toimittaa järjestelmästä tulostamansa tiedot Kelalle. Tällöin lomaketta SV 210 ei tarvita.

Vähimmäistiedot

Lomaketta SV 210 vastaavat vähimmäistiedot ovat:

 • Asiakkaan henkilötunnus ja nimi
 • Matkapäivä
 • Tilaaja häke / ensihoidon kenttäjohtaja / muu tilaaja __________
 • Lähtöpaikka asema / muu, mikä
 • Tehtäväosoite
   
 • Kotiosoite
 • Kotikunta
 • Vastaanottavan hoitolaitoksen nimi
 • X Ulkomaalainen/ hoito-oikeustodistus liitteenä
   
 • Puhelu alkoi klo
 • Tehtävä alkoi klo
 • Kohteessa klo
 • Potilaan luona klo
 • Kuljetus alkoi klo
 • Potilas luovutettu klo
 • Tehtävä päättyi klo
   
 • Ajokm. yhteensä
 • Lähtömaksu-20 km __,__ euroa
 • Laskutettavat lisäkm __,__euroa
 • 2. sairaankuljettaja __t__min __,__euroa
 • Odotusaika (yli 1 t) __t__min _,__ euroa
 • Yhteensä __,__ euroa
 • Omavastuu __,__ euroa
 • Kelalta laskutetaan __,__ euroa
   
 • X Lisäpaikalla paareilla/ istuvana
 • X Jatkokuljetus
 • Kulj. juokseva nro (vapaaehtoinen)
 • Yksikkö
 • Tehtäväkoodi
 • Kuljetus/x-koodi
 • X Matkan aihe Sairaus tai raskaus

1.1.2024 alkaen ensihoidon palveluntuottajan ei enää tarvitse tilityksen yhteydessä toimittaa Kelaan hoitotapahtumatietoja (lomake SV 210), jos potilas on hoidettu kohteessa tai potilas on annetusta hoidosta huolimatta kuollut.  Lue lisää korvausedellytyksistä tilanteissa, joissa ambulanssi ei kuljeta asiakasta.

Tilitys matkakustannuksista

Lisäksi palveluntuottajan pitää toimittaa Kelaan tilityshakemus, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • palveluntuottajan nimi ja  y-tunnus 
 • osoite 
 • tilityksen laatijan tiedot ja allekirjoitus 
 • tilitysaika 
 • kustannukset, korvaukset ja viitenumerot 
 • tieto siitä, onko ensihoito kilpailutettu vai ovatko käytössä valtioneuvoston vahvistamat taksat (ellei tämä ilmene muualta).

Vaihtoehtoisesti palveluntuottaja voi toimittaa Kelaan lomakkeet SV 210 ja tilityslomakkeen Tilitys matkakustannuksista SV 130 (pdf).

Milloin korvaus maksetaan palveluntuottajalle?

Kela maksaa korvauksen palveluntuottajan ilmoittamalle tilille viimeistään 3 viikon kuluttua tilityshakemuksen saapumisesta. Palveluntuottajalle lähetetään tilityskooste, jossa on erittely maksetusta korvauksesta.

Lisäselvitykset

Jos Kela ei voi maksaa korvausta tilityksessä olevan yksittäisen asiakkaan kustannuksista, palveluntuottajalta pyydetään lisäselvitys asiasta. Asia ratkaistaan palveluntuottajan antaman selvityksen perusteella, ja korvaus maksetaan 3 viikon kuluessa lisäselvityksen saapumisesta.

Vaikka Kela olisi pyytänyt lisäselvityksen yksittäisestä korvaushakemuksesta, muut tilityksessä olevat korvaushakemukset käsitellään ja maksetaan alkuperäisessä aikataulussa.

Tietojen antaminen Kelalle

Kelalla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten välttämättömiä tietoja siten kuin sairausvakuutuslain 19. luvussa ja muualla lainsäädännössä säädetään.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?