Näin kiireettömän sairaankuljetuksen palveluntuottaja tekee tilityksen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Näin kiireettömän sairaankuljetuksen palveluntuottaja tekee tilityksen

 1. Palveluntuottaja toimittaa tilityksen lomakkeella Tilitys matkakustannuksista SV 130 (pdf) tai toimittaa sitä vastaavat tiedot.
 2.  Tilityslomakkeen liitteenä pitää olla asiakaskohtaisesti lomake Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta SV 210 tai sitä vastaavat vähimmäistiedot.
 3. Jos asiakas on vakuutettu ulkomailla, palveluntuottaja liittää tilitykseen kopion eurooppalaisesta sairaanhoitokortista tai muusta hoito-oikeustodistuksesta. Lue lisää hoito-oikeustodistuksista.

Lue lisää rajoituksista ja muista toimintaohjeista suorakorvausmenettelyssä.

Asiakas- ja matkakohtaiset tiedot

Jos palveluntuottajalla on käytössä sähköinen sovellus, johon kirjautuvat lomakkeen SV 210 vähimmäistietoja vastaavat tiedot, palveluntuottaja voi toimittaa järjestelmästä tulostamansa tiedot Kelalle. Tällöin lomaketta SV 210 ei tarvita.

Erillistä allekirjoitusta tai hoitolaitosten leimaa ambulanssikuljetuksen tarpeen todennukseksi ei enää vaadita kiireettömän sairaankuljetuksen osalta, jos tieto asiakkaan ambulanssin tarpeesta on lisätty järjestelmässä kirjattaviin vähimmäistietoihin. Jos terveydenhuolto on arvioinut, että asiakkaan terveydentila edellyttää ambulanssikuljetusta, tekee sairaankuljetuksen palveluntuottaja tästä merkinnän lisäämällä ruksin (X) kohtaan "Terveydentila edellyttää kuljetusta ambulanssilla". Merkintä perustuu terveydenhuollon toteamaan asiakkaan terveydentilan edellyttämän kulkuneuvon arvioon. Tämän lisäksi kirjataan arvion tehneen terveydenhuollon yksikön nimi. Huomioitavaa on, että merkintä perustuu potilastietojärjestelmän mukaiseen tietoon ja on tarvittaessa varmistettavissa terveydenhuollon yksiköstä.

Vähimmäistiedot

Lomaketta SV 210 vastaavat vähimmäistiedot ovat:

 • Asiakkaan henkilötunnus ja nimi
 • Matkapäivä
 • Tilaaja häke / ensihoidon kenttäjohtaja / muu tilaaja __________
 • Lähtöpaikka asema / muu, mikä
 • Tehtäväosoite
   
 • Kotiosoite
 • Kotikunta
 • Vastaanottavan hoitolaitoksen nimi
 • X Ulkomaalainen/ hoito-oikeustodistus liitteenä
   
 • Puhelu alkoi klo
 • Tehtävä alkoi klo
 • Kohteessa klo
 • Potilaan luona klo
 • Kuljetus alkoi klo
 • Potilas luovutettu klo
 • Tehtävä päättyi klo
   
 • Ajokm. yhteensä
 • Lähtömaksu-20 km __,__ euroa
 • Laskutettavat lisäkm __,__euroa
 • 2. sairaankuljettaja __t__min __,__euroa
 • Odotusaika (yli 1 t) __t__min _,__ euroa
 • Yhteensä __,__ euroa
 • Omavastuu __,__ euroa
 • Kelalta laskutetaan __,__ euroa
 • X Lisäpaikalla paareilla/ istuvana
 • X Jatkokuljetus
 • Kulj. juokseva nro (vapaaehtoinen)
 • Yksikkö
 • Tehtäväkoodi
 • Kuljetus/x-koodi (X-1 tai X-8 tehtävissä täytyy toimittaa lisäksi SV 210 lomakkeen hoito- ja tapahtumatiedot)
 • X Matkan aihe Sairaus tai raskaus
 • __ Terveydentila edellyttää kuljetusta ambulanssilla
 • ______________________________ (Terveydenhuollon yksikön nimi)

Tilitys matkakustannuksista

Lisäksi palveluntuottajan pitää toimittaa Kelaan tilityshakemus, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • Palveluntuottajan nimi ja y-tunnus
 • Osoite
 • Tilityksen laatijan tiedot ja allekirjoitus
 • Tilitysaika
 • Kustannukset, korvaukset ja viitenumerot
 • Tieto siitä, onko hinta kilpailutettu vai ovatko käytössä valtioneuvoston vahvistamat taksat

Vaihtoehtoisesti palveluntuottaja voi toimittaa Kelaan lomakkeet SV 210 ja tilityslomakkeen Tilitys matkakustannuksista SV 130 (pdf).

Korvauksen maksaminen

Kela maksaa korvauksen palveluntuottajan ilmoittamalle tilille viimeistään 3 viikon kuluttua tilityshakemuksen saapumisesta. Palveluntuottajalle lähetetään tilityskooste, jossa on erittely maksetusta korvauksesta.

Lisäselvitykset

Jos Kela ei voi maksaa korvausta tilityksessä olevan yksittäisen asiakkaan kustannuksista, palveluntuottajalta pyydetään lisäselvitys asiasta. Asia ratkaistaan palveluntuottajan antaman selvityksen perusteella, ja korvaus maksetaan 3 viikon kuluessa lisäselvityksen saapumisesta.

Vaikka Kela olisi pyytänyt lisäselvityksen yksittäisestä korvaushakemuksesta, muut tilityksessä olevat korvaushakemukset käsitellään ja maksetaan alkuperäisessä aikataulussa.

Tietojen antaminen Kelalle

Kelalla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten välttämättömiä tietoja siten kuin sairausvakuutuslain 19. luvussa ja muualla lainsäädännössä säädetään.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?