Näin kiireettömän sairaankuljetuksen palveluntuottaja tekee tilityksen

  1. Palveluntuottaja toimittaa tilityksen lomakkeella Tilitys matkakustannuksista SV 130 (pdf) tai toimittaa sitä vastaavat tiedot.
  2.  Tilityslomakkeen liitteenä pitää olla asiakaskohtaisesti lomake Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta SV 210.
  3. Jos asiakas on vakuutettu ulkomailla, palveluntuottaja liittää tilitykseen kopion eurooppalaisesta sairaanhoitokortista tai muusta hoito-oikeustodistuksesta. Lue lisää hoito-oikeustodistuksista.

Lue lisää rajoituksista ja muista toimintaohjeista suorakorvausmenettelyssä.

Huomioi sairaankuljetusten korvaustaksojen korotus

Sairaankuljetusten korvaustaksoja korotetaan 1.7.2022 alkaen 5,3 %. Lue tiedote: Korotus Kela-taksien enimmäishintoihin ja sairaankuljetuksen korvaustaksoihin.

Palveluntuottajan pitää huolehtia, että

  • ennen 1.7.2022 tehdyt matkat ja 1.7.2022 jälkeen tehdyt matkat ovat eri tilityksissä
  • 1.7.2022 jälkeen tehdyistä matkoista haetaan korvausta korotettujen taksojen mukaan.

Jos palveluntuottaja hakee korvausta vanhoilla hinnoilla 1.7.2022 jälkeen tehdyistä matkoista, korvaus maksetaan haetun summan mukaisesti. Kela ei korjaa hakemuksia tai palauta niitä palveluntuottajalle korjattavaksi.

Korvauksen maksaminen

Kela maksaa korvauksen palveluntuottajan ilmoittamalle tilille viimeistään 3 viikon kuluttua tilityshakemuksen saapumisesta. Palveluntuottajalle lähetetään tilityskooste, jossa on erittely maksetusta korvauksesta.

Lisäselvitykset

Jos Kela ei voi maksaa korvausta tilityksessä olevan yksittäisen asiakkaan kustannuksista, palveluntuottajalta pyydetään lisäselvitys asiasta. Asia ratkaistaan palveluntuottajan antaman selvityksen perusteella, ja korvaus maksetaan 3 viikon kuluessa lisäselvityksen saapumisesta.

Vaikka Kela olisi pyytänyt lisäselvityksen yksittäisestä korvaushakemuksesta, muut tilityksessä olevat korvaushakemukset käsitellään ja maksetaan alkuperäisessä aikataulussa.

Tietojen antaminen Kelalle

Kelalla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten välttämättömiä tietoja siten kuin sairausvakuutuslain 19. luvussa ja muualla lainsäädännössä säädetään.