Apteekkitiedote 14-2022: Muutoksia Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin 1.1.2023 | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Muutoksia Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin 1.1.2023 

Julkaistu 28.12.2022

Apteekkitiedote 14/2022

Vuodenvaihteessa Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin tulee muutoksia seuraaviin kohtiin: 

Vuosiomavastuu ja lisäkorvaus

Vuonna 2023 vuosiomavastuu on 592,16 €. Lääkekustannusten vuosiomavastuuseen ei tehdä vuonna 2023 indeksitarkistusta, joten vuosiomavastuu pysyy saman suuruisena kuin vuonna 2022.

Lääkärinpalkkiot

Reseptiin liitetyn lääkärinpalkkion korvaamisesta luovutaan 1.1.2023 alkaen. Palkkion voi edelleenkin liittää reseptiin, mutta asiakas ei saa siitä korvausta. Muutos ei koske reseptiin liitettyä hammaslääkärinpalkkiota, josta voi edelleen saada korvausta. Asia liittyy 1.1.2023 voimaan astuvaan sairausvakuutuslain muutokseen, jonka mukaan suurimmasta osasta yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä ei voi jatkossa saada korvausta.

Hyvinvointialue

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin kohtiin ’Julkinen laitoshoito’ ja ’Kunnan järjestämä lääkejakelu’ on päivitetty kunta-sanojen tilalle hyvinvointialue.

 

Lisäksi SV-ohjeiden tekstien kirjoitusasuun on tehty muutamia pieniä tarkennuksia, joilla ei ole vaikutusta sisältöön.

Päivitetyt Apteekkien sairausvakuutusohjeet julkaistaan www.kela.fi/apteekit -sivustolla 1.1.2023. Vasta tällöin päivittyvät yllä olevien linkkien takaa löytyvät ohjetekstit. Erillistä SV-ohjeiden muutostiedostoa ei enää julkaista.

Muita lääkealaan vaikuttavia lakimuutoksia, joilla ei ole välitöntä vaikutusta suorakorvausmenettelyyn ja SV-ohjeisiin

  • Valtioneuvoston asetus lääketaksasta muuttuu reseptilääkkeiden osalta 1.1.2023. Muutos alentaa reseptilääkkeiden hintoja jonkin verran.
  • Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien lääkevalmisteiden apteekkivaihtoa tehostetaan 1.4.2023 alkaen. Kela ohjeistaa asiasta 1.4.2023 voimaan tulevissa Apteekkien sairausvakuutusohjeissa. 
  • Viitehintaryhmän määräytymisperusteet muuttuvat siten, että viitehintaryhmään tulee sisältyä vähintään kaksi kaupan olevaa korvattavaa lääkevalmistetta, joista vähintään toinen on rinnakkaisvalmiste, rinnakkaistuontivalmiste tai rinnakkaisjakeluvalmiste. Muutos koskee 1.4.2023 alkavaa viitehintakautta. Apteekkien sairausvakuutusohjeet päivitetään tältä osin 1.4.2023.
  • Edullisimpien biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien määräämistä tehostetaan. Lääkärin velvoite määrätä kaupan olevista, keskenään vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista edullisinta siirretään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta lakiin. Tietojärjestelmien on tuettava velvoitetta. Velvoitetta tehostetaan toimijoiden omavalvonnalla sekä viranomaisvalvonnalla ja seuraamuksilla.  
  • Biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien apteekkivaihtoa koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan parhaillaan ja lainsäädännön on ehdotettu tulevan voimaan vuoden 2024 alusta. Lääkärin on tarvittaessa merkittävä vaihtokielto jo vuoden 2023 aikana laadittuihin ja uudistettuihin biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien resepteihin, koska näitä reseptejä voidaan toimittaa vielä vuoden 2024 aikana. Vaihtokielto on merkittävä reseptille silloin, kun biologista lääkettä tai biosimilaaria ei saa vaihtaa apteekissa edullisempaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen potilaskohtaisen lääketieteellisen tai hoidollisen syyn vuoksi.

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä

Sivu päivitetty 31.3.2023